تفاوت متهم و مجرم در چیست

خلاصه
1398/10/14

متهم:در لغت کلمه متهم مترادف تهمت است،در حقوق منظور از متهم کسی است که تهمت فعل وکاری که جرم است ودر قانون نیز برای آن مجازات تعین شده را به وی منتسبتفاوت متهم و مجرم در چیست
متهم:در لغت کلمه متهم مترادف تهمت است،در حقوق منظور از متهم کسی است که تهمت فعل وکاری که جرم است ودر قانون نیز برای آن مجازات تعین شده را به وی منتسب می کنند.و به این منظور آن شخص را مورد تعقیب و بازجویی قرار می دهند.
مجرم:هرگاه به شخصی اتهامی را منتسب نمودند و این شخص را مورد بازجویی قراردادند واتهام ایشان در دادگاه محرز و اثبات شود وبرای ارتکاب عمل او مجازاتی نیز تعیین گردید از آن پس شخص متهم را مجرم  یا محکوم می نامند.
 اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.