وکیل قتل شبه عمد

بهترین وکیل قتل شبه عمد با مشاوره حقوقی رایگان توسط وکیل پایه یک دادگستری در تهران و شهرستان ها قبول پرداخت اقساط و انتهای کار در هزار وکیل


 تلفن: 09122535561
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-329» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128488212
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-275» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09912766804
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-236» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120167247
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-157» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128432614
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-133» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09365184572
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-283» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مرکزی - اراک
 تلفن: 09132665203
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-183» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین وکلای ثبت نامی در گروه وکیل های قتل شبه عمد

 تلفن: 09129621171
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-435» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - کاشان
 تلفن: 09126619598
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-433» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج
 تلفن: 09179877936
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-430» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - بهبهان
 تلفن: 09166369106
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-427» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - آبادان
 تلفن: 09113753027
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-426» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: گلستان - کردکوی
 تلفن: 09121595895
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-424» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09124755038
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-423» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09121858700
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-422» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09171722228
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-421» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: بوشهر - دیلم
 تلفن: 09152007916
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-420» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - نیشابور

وکیل قتل شبه عمد
 بموجب ماده 291 قانون مجازات اسلامی هنگامی که فردی نسبت به دیگری قصد رفتاری داشته باشد لکن  قصد ایجاد جنایت قتل را نداشته باشد و از مواردی که شامل قتل مدی نگردد یا اینکه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد یا موضوع رفتار وی شیء یا حیوان باشد یا جنایت وارده به هر ترتیب دیگری واقع گردد که مشمول جنایت عمدی نباشد. به هر حال قتل شبه عمد  به   معنای سلب حیات از مجنی علیه بنحوی است که وقوع مرگ مجنی علیه مدنظر مرتکب نباشد. بعنوان مثال جرائم ناشی از تخلفات رانندگی که منجر به قتل گردد سبه عمد به حساب می آید.


 تفاوت بین قتل شبه عمد و عمد این است که در قتل شبه عمد عملی که مرتکب انجام می دهد نوعا سبب قتل نمی شود، بلکه به طور اتفاقی منجر به بروز قتل می گردد و این در حالی است که در قتل عمد عملی که مرتکب انجام می دهد نیز نوعا کشنده است.


بهترین وکیل قتل شبه عمد
 به منظور اثبات و احراز قتل شبه عمد، نتیجه حاصل از ارتکاب جرم باید به صورت فوت یا صدمه بدنی به مجنی علیه باشد، الزاما باید بین فوت یا صدمات بدنی مجنی علیه با ضرب و جرح وارده رابطع علیت وجود داشته باشد، بنابراین قتل شبه عمد هنگامی تحقق می یابد که بعنوان مثال فردی دیگری را به برای ورود جراحت کتک بزند ولیکن به هر ترتیب جراحات وارده سبب جنایت گردد که با توجه به فقدان قصد قتل موضوع از مصادیق قتل شبه عمد خواهد بود ولیکن اثبات این موضوع به شدت دشوار است. مرتکب قتل شبه عمدی می بایست دیه مجنی علیه را به اولیاء دم پرداخت نماید یا اینکه چنانچه وقوع قتل بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد شخصی که مرتکب سلب حیات دیگری شده است به استناد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. حال در صورتی که قتل شبه‌عمدی بعلت بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی ازطریق وسایل نقلیه‌ی موتوری واقع شده باشد، فردی که مرتکب سلب حیات گردیده است علاوه بر پرداخت دیه، به تحمّل شش ماه تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد. دقت داشته باشید که در برخی موارد مانند اثبات یا دفاع به منظور برائت کاری به شدت دشوار خواهد بود چرا که وارد موضوعات پیچیده و تخصصی قانونی خواهید شد که بدون تردید از عهده فردی بدون علم نسبت به موضوعات حقوقی خارج است.  به منظور مشاهده لیست بهترین وکلا و موسسات حقوقی که در خصوص پرونده های با موضوع قتل شبه عمد اعلام وکالت می نمایند به صفحه وکلا و موسسات حقوقی وب سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.


وکیل قتل شبه عمد در تهران،اصفهان،مشهد،کرمان،کرج،تبریز،اهواز
فراگیر شدن و رواج استفاده گسترده از اینترنت به منظور جستجوی آنچه که مورد نیاز هر فرد است موضوعی اجتناب ناپذیر است به این سبب چنانچه شما بعنوان یکی از بهترین وکلا و موسسات حقوقی در شهرهای تهران،اصفهان،مشهد،کرمان،کرج،تبریز،اهواز در خصوص پرونده های با موضوع قتل شبه عمد اعلام وکالت می نمایید با درج آگهی در سایت هزار وکیل با توجه به بازدید گسترده شهروندان از این وب سایت موجب سهولت دسترسی افراد جامعه به مشخصات شما بعنوان وکیل یا موسسه حقوقی می گردد. بنابراین با انتشار آگهی رایگان در سایت  هزار وکیل شاهد بیشترین بازخورد خواهید بود.