وکیل دیه جراحت

وکیل دیه جراحت توسط وکیل پایه یک دادگستری در تهران و شهرستان ها قبول حق الوکاله اقساط و پس از انجام کار چندین سال سابقه وکالت


 تلفن: 09128488212
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-275» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09912766804
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-236» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120167247
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-157» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09365184572
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-283» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مرکزی - اراک
 تلفن: 09132665203
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-183» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
 تلفن: 09129614064
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-145» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: کرمان - کرمان
 تلفن: 09171263085
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-197» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: فارس - مرودشت
اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین وکلای ثبت نامی در گروه وکیل های دیه جراحت

 تلفن: 09122535561
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-329» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120548749
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-326» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09134473190
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-325» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: یزد - یزد
 تلفن: 09120543596
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-324» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: لرستان - خرم‌آباد
 تلفن: 09132662657
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-319» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
 تلفن: 09188637455
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-318» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مرکزی - اراک
 تلفن: 09372050194
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-316» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج
 تلفن: 09126150931
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-315» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09129289217
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-313» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج
 تلفن: 09124168634
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-310» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج

وکیل دیه جراحت
  دیه بعنوان مالی است که فردی پس از ورود آسیب و صدمه غیر عمدی یا در خصوص جنایات و جراحات عمدی چنانچه امکان قصاص نباشد یا مجنی علیه از شکایت خود منصرف شده باشد از طرف مرتکب یا عاقله وی یا بیت المال به سبب ایجاد جنایت به مجنی علیه یا اولیاء دم وی پرداخت می گردد. محاسبه پرداخت دیه جراحت بسته با توجه به موضوعات مختلف یا متفاوتی بستگی دارد که با اثبات هر کدام از این موضوعات فردی که جراحتی به او ایجاد گردیده است و آسیبی دیده می تواند دیه دریافت نماید. ابتدا برای دیه جراحت نوع آسیبی که به فرد وارد گردیده است و اینکه صدمه و آسیب در کجای بدن فرد آسیب دیده وارد آمده است مورد توجه قرار می گیرد چرا که تعیین و محاسبه دیه در بدن متفاوت و متغیر است. جنسیت فرد صدمه دیده نیز موجب تغییر در میزان دیه خواهد شد. در دیه فوت یک فرد زمان و مکان نیز موثر خواهد بود چرا که چنانچه در ماه های حرام رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم و یا در مسجدالحرام یا مسجد النبی قتلی واقع گردد موجب تثلیث یا اضافه شدن یک سوم دیه خواهد گردید.


بهترین وکیل دیه جراحت
 در تعیین نوع و میزان دیه جراحات همانگونه که گفته شد عوامل مختلفی دخیل هستند. جراحات وارده به سر و صورت به استناد ماده 709 قانون مجازات اسلامی به ترتیب عبارتند از: حارصه: که کمترین مقدار و میزان بروز جراحت بر دیگری است و در هنگامی ایجاد می گردد که خراشی روی پوست ایجاد گردد بدون آنکه خونی جاری شود و دیه مقدر برای حارصه یک صدم درصد است.


دامیه: هنگامی که جراحتی بر دیگری وارد آید و به سبب آن جراحت اندکی وارد گوشت گردد و زیاد یا کم خون جاری گردد در اینجا دیه تعینی نیز دو صدم درصد خواهد بود.
متلاحمه: هنگامی که ورود جراحت موجب بریدگی عمیق گوشت گردد ولیکن به پوست نازک روی استخوان نرسد. دیه تعیینی برای جراحت متلاحمه سه صدم درصد از دیه کامل است.
سمحاق: هنگامی که جراحت موجب بریدگی عمیق گوشت گردد و به پوست نازک روی استخوان نیز برسد موجب چهار صدم دیه کامل خواهد بود.


موضحه: چنانچه جراحت وارده بر فرد پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار نماید موجب پنج صدم دیه کامل خواهد بود.
هاشمه: جنایتی که به موجب آن استخوان شکسته شود گرچه هیچ جراحتی وارد نگردد و به موجب آن ده صدم درصد دیه تعیین می گردد.
منقله: اگر جنایت به گونه ایی به فردی وارد آید که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان ممکن نباشد دیه آن موجب پانزده صدم دیه کامل خواهد بود.
مامومه: اگر جنایت وارده به کیسه مغز برسد دیه آن یک سوم دیه کامل خواهد بود.


دامغه: صدمه ای یا جراحتی خواهد بود که کیسه مغز را پاره نماید و در این صورت علاوه بر دیه مامومه موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می گردد.
دیه جراحات وارده به سر و صورت به شرح فوق بودند و همچنین ایجاد جراحت بر تمام اعضای بدن دیه ایی مقدر یا به طور ارش را به دنبال خواهد داشت. برای مشاهده لیست بهترین وکلا و موسسات حقوقی که در پرونده های با موضوع دیه جراحت اعلام وکالت می نمایند به صفحه وکلا و موسسات حقوقی سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.


وکیل دیه جراحت در تهران،اصفهان،مشهد،کرمان،کرج،تبریز،اهواز
چنانچه شما بعنوان وکیل یا موسسه حقوقی در شهرهای تهران،اصفهان،مشهد،کرمان،کرج،تبریز،اهواز نسبت به پرونده های با موضوع دیه جراحت اعلام وکالت می نمایید این امکان را خواهید داشت تا با درج آگهی در سایت هزار وکیل افرادی که در جستجوی بهترین وکلا و موسسات حقوقی هستند با امکان مشاهده نشانی، شماره تماس و رزومه به منظور اعلام انعقاد قرارداد وکالت به شما مراجعه خواهند نمود.