وکیل تبانی در معاملات دولتی

وکیل تبانی در معاملات دولتی بصور نقد و اقساط بهترین وکیل در تهران و شهرستان ها توسط وکیل پایه یک دادگستری با چندین سال سابقه وکالت در معاملات دولتی


 تلفن: 09122535561
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-329» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120167247
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-157» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09124510954
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-412» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09129614064
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-145» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: کرمان - کرمان
 تلفن: 09128129644
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-63» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09161591937_09928841085
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-360» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09171263085
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-197» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: فارس - مرودشت
اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین وکلای ثبت نامی در گروه وکیل های تبانی در معاملات دولتی

 تلفن: 09129621171
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-435» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - کاشان
 تلفن: 09126619598
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-433» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج
 تلفن: 09179877936
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-430» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - بهبهان
 تلفن: 09166369106
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-427» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - آبادان
 تلفن: 09113753027
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-426» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: گلستان - کردکوی
 تلفن: 09121595895
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-424» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09124755038
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-423» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09121858700
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-422» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09171722228
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-421» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: بوشهر - دیلم
 تلفن: 09152007916
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-420» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - نیشابور

وکیل تبانی در معاملات دولتی
 تبانی عبارت است از توافقات ایجاد شده بین یک یا چند نفر که بطور غیر قانونی باشد  گاهی ممکن است این توافقات بطور فریب کارانه باشد به این روش که با فریب ادارات دولتی موجب زد و بند و یا توافقات غیر قانونی به منظور تحصیل سود می نمایند. در تبانی بین یک یا چند نفر ممکن است قراردادهای سوری و سری منعقد گردد تا به این سبب مزایایی غیر قانونی تحصیل نمایند. در ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی که بمنظور اعلام و تعیین مجازات برای مرتکبان تبانی در معملات دولتی مقرر گردیده است : اشخاصی که در معاملات یا مناقصه و یا مزایده های دولتی یا شهرداری ها شرکت می نمایند و با توسل به توافقات فریبکارانه و غیر قانونی خود که منجر به تبانی می گردد نتیجتا موجب بروز و ورود ضرر به شرکت های مذکور گردد به حبس تادیبی از یک تا سه سال  و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند. در ادامه این ماده واحده نیز ذکر گردیده است که هرگاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات‌ فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ داشته باشند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. بنابراین چنانچه ارتکاب تبانی در معملات دولتی توسط مستخدمین دولت یا شرکت ها یا موسسات باشد موجب حداکثر مجازات برای مرتکب خواهد بود.حال منظور و معانی معملات چه می تواند باشد؟ معاملات دولتی عبارتند از خرید و فروش، قراردادهای پیمانکاری،اجاره، حق العمل کاری که یک طرف آن ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت هستند باشد.           


بهترین وکیل تبانی در معاملات دولتی
 تبانی در معاملات دولتی را می توان در زمره مفاسد اقتصادی دانست و بعنوان موضوعات مفاسد اقتصادی نیز تحت بررسی قرار می گیرد.یا اینکه بعنوان خیانت در امانت نیز می توان مورد بررسی قرارگرفت چرا که بواسطه اعتماد به فلان مسئول دولتی اموالی مورد سوء استفاده قرار گرفته است لذا خیانتی صورت گرفته است. بنابراین تبانی افراد موجب می گردد تا معاملات به نحوی صورت پذیرد که منجر به بروز خسارت یا ضرر به ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت گردد همچنین لازمه اثبات تبانی در معاملات دولتی توافقات فریب کارانه توسط افراد در ادارات دولتی یا وابسته به دولت خواهد بود. در ماده 598 قانون مجازات اسلامی نیز استفاده غیر مجاز از مسئولیت هر کارمند  یا کارکنان ادارات یا سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت که موجب تصرف گردد موجب مجازات دانسته است. با توجه به آنکه در صورت احراز بزه تبانی در معاملات دولتی از جانب هر یک ازمستخدمین دولتی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی می گردد به این سبب است که بهترین وکلا و موسسات حقوقی موجب می گردند تا حدالامکان مجازات کمتری تعیین گردد و یا اینکه مجازات صادره شامل تخفیفات باشد. برای مشاهده لیست برترین وکلا و موسسات حقوقی که در خصوص پرونده های با موضوع تبانی در معاملات اعلام وکالت می نمایند به صفحه وکلا و موسسات حقوقی وب سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.


وکیل تبانی در معاملات دولتی در تهران،اصفهان،مشهد،کرمان،کرج،تبریز،اهواز
 با توجه به فراگیر شدن استفاده از گوشی های تلفن همراه هوشمند که موجب سهولت در دسترسی به اینترنت گردیده است و همچنین ترجیح افراد جامعه برای جستجو در اینترنت به منظور اطلاع از آنچه مورد نیازشان است به این سبب و در صورتی که شما بعنوان وکیل یا مشاور حقوقی چنانچه نسبت به پرونده های با موضوع تبانی در معاملات دولتی در تهران،اصفهان،مشهد،کرمان،کرج،تبریز،اهواز اعلام وکالت می نماید با انتشار آگهی این امکان را به سایرین خواهید داد تا در صورت نیاز به سرعت امکان مراجعه به شما را داشته باشند.