وکیل اعدام

در این صفحه می توانید لیست وکیل های اعدام، وکیل اعدام و موسسات حقوقی که در زمینه جرائم اعدام،قصاص،قتل و غیره تخصص دارند را مشاهده نمایید.


 تلفن: 09122535561
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-329» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128488212
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-275» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120167247
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-157» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128432614
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-133» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09132665203
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-183» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
 تلفن: 09124510954
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-412» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09129614064
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-145» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: کرمان - کرمان
اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین وکلای ثبت نامی در گروه وکیل های اعدام

 تلفن: 09125270557
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-415» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09138043621
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-413» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - داران
 تلفن: 09124510954
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-412» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09011358248
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-406» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09121860361
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-404» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09153670070
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-403» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - مشهد
 تلفن: 09038576846
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-399» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09125221997
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-398» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09167050259
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-395» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09132320890
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-394» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - نجف‌ آباد

وکیل قتل کیست؟
هنگامی که شخصی مرتکب قتل می شود فرد مرتکب(قاتل)الزاما و نیز اولیاء دم چنانچه خواهان قصاص باشد می تواند وکیلی اخذ نماید که این انعقاد قرارداد با وکیلی که بطور تخصصی اقدام به اعلام وکالت و بررسی مینماید را بعنوان وکیل قصاص می دانند.


وکیل قصاص کیست؟
پس از صدور محکومیت قصاص نفس برای مرتکب و قطعیت این حکم چنانچه اولیاء دم تصمیم به قصاص داشته باشند اما به هر دلیلی نخواهند شخصا مرتکب را قصاص نمایند می توانند شخصی را به عنوان وکیل انتخاب نماید تا مرتکب را قصاص کند.


وکیل خوب برای قصاص
با توجه به پیچیدگی پرونده های قتل عمد وکیل خوب برای این پرونده ها با علم و اطلاع کامل نسبت به قوانین و زوایای یک پرونده باید نسبت به دفاع از موکل خود لوایحی را تنظیم نماید.


بهترین وکیل برای قصاص
بهترین وکیل برای برای قصاص با در نظر گرفتن انصاف و عدالت و پس از بررسی زوایای کامل یک موضوع اقدام به دفاع در یک پرونده می نماید.


وکیل پایه یک دادگستری برای قصاص
وکلایی که پروانه پایه یک وکالت اخذ می نمایند این امکان و اختیار را دارند که در پرونده های مرتبط با قصاص نفس و یاعضو اعلام وکالت نموده و از موکل یا موکلین خود دفاع نماید.


قوی ترین وکیل برای قصاص
از عمده مسائل برای به جهت اینکه افراد جامعه شخصی را بعنوان قوی ترین وکیل بشناسند، اشراف نسبت به قوانین و ریزبینی و دقت نظر کامل نسبت به یک پرونده و در نهایت کسب نتیجه رضایت بخش خواهد بود.


لیست وکیل های قصاص
با توجه به کثرت وکلایی که نسبت به پرونده های قصاص نفس یا عضو از جانب متهم، شاکی یا اولیاء دم مقتول اعلام وکالت می نمایند به این سبب است که وب سایت هزار وکیل اقدام به تهیه و تنظیم لیست وکلایی که در پرونده های مرتبط با قصاص اعلام وکالت می نمایند.


موسسه حقوقی برای جرم قتل
موسسات حقوقی که متشکل از چندین وکیل مجرب، خبره و با تجربه است نیز در پرونده های مرتبط با جرائم قتل نیز اعلام وکالت می نمایند.


بهترین وکیل قتل
بهترین وکیل برای جرم قتل با در نظر گرفتن و رعایت عدالت و انصاف و با صرف تمام تلاش خود اقدام برای نجات موکل خود هرتلاشی را در راستای قانون انجام می دهد.


وکیل قصاص در اصفهان
وکلای متعددی در اصفهان نسبت به پرونده های قصاص نفس و یا عضو فعالیت دارند که می توان برای اطلاع از مشخصات ین وکلا به سایت هزار وکیل مراجعه نمود.


وکیل قصاص در تهران
وکلایی که در خصوص پرونده های قصاص نفس یا عضو مرتبط با تهران در این پرونده ها اعلام وکالت می نماید وکیل قصاص در تهران هستند


وکیل قصاص در مشهد
برای اطلاع از لیست وکلایی که در مشهد نسبت به پرونده های قصاص اعلام وکالت می نمایند می توانید به سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.


وکیل قصاص در شیراز
وکلای مرتبط با قصاص نیز که در پرونده های قصاص نفس یا عضو اعلام وکالت می نمایند هم در سایت هزار وکیل قابل مشاهده هستند.


وکیل قصاص در اهواز
برای دستیابی به اطلاعات وکیل قصاص در اهواز می توانید به صفحات سایت هزار وکیل مراجعه نموده تا از اطلاعات و مشخصات این وکلا اطلاع کسب نمایید.