وکیل حضانت فرزند

در این صفحه می توانید لیست بهترین وکیل های حضانت فرزند دختر و وکیل های حضانت فرزند پسر با شرایط نقد و اقساط قوی ترین وکیل های خانواده برای حضانت فرزند و بچه را در این صفحه مشاهده نمایید.


 تلفن: 09122535561
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-329» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128488212
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-275» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09912766804
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-236» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120167247
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-157» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128432614
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-133» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09365184572
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-283» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مرکزی - اراک
 تلفن: 09132665203
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-183» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین وکلای ثبت نامی در گروه وکیل های حضانت فرزند

 تلفن: 09129621171
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-435» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - کاشان
 تلفن: 09126619598
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-433» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج
 تلفن: 09179877936
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-430» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - بهبهان
 تلفن: 09166369106
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-427» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - آبادان
 تلفن: 09113753027
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-426» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: گلستان - کردکوی
 تلفن: 09121595895
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-424» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09124755038
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-423» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09121858700
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-422» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09171722228
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-421» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: بوشهر - دیلم
 تلفن: 09152007916
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-420» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - نیشابور

حضانت فرزند چیست؟
حضانت در اصل کلمه ای عربی است که در لغت به پروردن معنا می دهد و در اصطلاح نیزعبارت است از هرگونه نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون تعیین کرده است و در کل حضانت به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است.

وکیل حضانت فرزند چیست؟
افرادی که پروانه وکالت دادگستری احذ نموده اند و کسانی که برای رفع مشکل خود به آنها مراجعه می نمایند پس از عقد قرارداد به عنوان وکیل نسبت به دعوی مرتبط با حضانت فرزند از موکل خود دفاع می نماید.


بهترین وکیل حضانت فرزند
بهترین وکیل به جهت انجام امور حضانت مرتبط با فرزند موکل با اطلاع کامل نسبت به قوانین و مقررات اقدام به دفاع برای خواسته موکل خود می نماید.


بهترین وکیل حضانت فرزند تهران
برای اطلاع از لیست بهترین وکلای فعال در خصوص حضانت طفل مشترک می توانید به وب سایت هزاروکیل مراجعه نمایید.


بهترین وکیل حضانت فرزند اصفهان
وکلایی که در خصوص پرونده های خانواده و علی الخصوص حضانت فرزند مشترک زوج و زوجه فعالیت دارند را می توانید با مراجعه به وب سایت هزار وکیل نسبت به اسامی و مشخصات آنها اطلاع کسب نمایید.


بهترین وکیل حضانت فرزند شیراز
لیست بهترین وکلای انجام پرونده با موضوع حضانت را می توانید از طریق وب سایت هزار وکیل مشاهده نماید و چنانچه شما نیز از بهترین وکلای مرتبط با موضوعات خانواده و  علی الخصوص حضانت هستید در این وب سایت ثبت نام نمایید.


بهترین وکیل حضانت فرزند تبریز
بهترین وکلای انجام حضانت و سرپرستی زوج و زوجه آماده همکاری با تمام افرادی که نیاز به اخذ خدمات حقوقی دارند را می توانید از طریق وب سایت هزار وکیل مشاهده نمایید.


بهترین وکیل حضانت فرزند اهواز
با وکلایی که در اهواز اقدام به پذیرفتن پرونده های حقوقی و علی الخصوص موضوع حضانت می نمایند از طریق وب سایت هزار وکیل آشنا شوید.


لیست بهترین وکیل های حضانت فرزند
با توجه به تعدد و گستردگی وکلای امور خانواده در کشور و برای دسترسی سریع تر نسبت به این اسامی به وب سایت هزار وکیل مراجعه نمایید .


وکیل حضانت فرزند توسط مادر
با توجه به آنکه حضانت هر طفلی که پدر و مادر او جدای از یکدیگر زندگی می کنند مادر او تا سن هفت سالگی بر عهده مادر است وکیلی که به وکالت از مادر این طفل در دادگاه اقامه  دعوی به طرفیت زوج می نماید.


وکیل حضانت فرزند توسط پدر
از آنجایی که حضانت و سرپرستی فرزند مشترک که والدین او از هم جدا زندگی می کنند چنانچه پسر باشد از هفت تا پانزده سالگی و اگر دختر باشد از هفت تا نه سالگی بر عهده پدر است وکیلی که امور مرتبط با آن را انجام می دهد وکیل انجام امور بر عهده گرفتن حضانت توسط پدر خواهد بود.


مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
برخی از وکلا و همچنین موسسات حقوقی شماره تلفن خود را در وب سایتهایی علی الخصوص وب سایت هزار وکیل درج و منتشر نموده اند که تمام افراد با مراجعه به این وب سایت و به دست آوردن شماره تلفن می توانند از خدمات مشاوره حقوقی بهره ببرند.


وکیل حضانت دختر و وکیل حضانت پسر
با توجه به آنکه سن حضانت دختر و سن حضانت فرزند پسری که والدین آنها جدای از یکدیگر زندگی می کنند متفاوت است به این سبب در انعقاد قرارداد توسط موکل قدری متفاوت است.


وکیل خوب برای حضانت فرزند
وکیل خوب برای حضانت فرزند یا فرزندانی که والدین آنها از هم دیگر جدا زندگی می کنند اشراف کامل به موضوعات حقوقی و قانونی برای تسریع در انجام امور مرتبط با حضانت و سرپرستی است.