وکیل کیفری

در این صفحه می توانید لیست و شماره تلفن تمامی وکیل های کیفری وکلای کیفری و موسسات حقوقی با تخصص کیفری با قیمت مناسب نقد و اقساط اگر به دنبال وکیل جرائم کیفری هستید حتما این صفحه را مشاهده نمایید.

وکیل های کیفری

 تلفن: 09122535561
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-329» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128488212
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-275» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09912766804
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-236» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09126604090
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-169» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120167247
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-157» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128432614
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-133» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09365184572
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-283» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مرکزی - اراک
 تلفن: 09132665203
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-183» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
 تلفن: 09156546843
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-150» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09124973264
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-96» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین وکلای ثبت نامی در گروه وکیل های کیفری

 تلفن: 09129621171
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-435» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - کاشان
 تلفن: 09126619598
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-433» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج
 تلفن: 09179877936
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-430» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - بهبهان
 تلفن: 09166369106
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-427» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - آبادان
 تلفن: 09113753027
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-426» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: گلستان - کردکوی
 تلفن: 09121595895
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-424» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09124755038
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-423» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09121858700
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-422» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09171722228
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-421» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: بوشهر - دیلم
 تلفن: 09152007916
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-420» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - نیشابور

جرائم کیفری چیست؟
جرائم کیفری به معنای هر فعل یا ترک فعل که در قانون مجازات اسلامی  برای آن مجازاتی تعیین شده باشد جرم خواهد بود و جرائم به جمع جرم گفته می شود.

وکیل کیفری چیست؟
 برخی از وکلا گزیده کاری می نمایند و با توجه به گرایش تحصیلی در امور جزایی به جهت اعلام وکالت و اخذ موکل صرفا پرونده های کیفری را می پذیرند و در آنها اعلام وکالت می نمایند.

وکیل متخصص جرائم کیفری چیست؟
وکلایی که صرفا اقدام به پذیرفتن پرونده های کیفری به طور تخصصی می نمایند را وکیل متخصص جرائم کیفری می نامند.

بهترین وکیل جرائم کیفری چیست؟
بهترین وکلای جرائم کیفری وکلایی هستند که با اطلاع کامل نسبت به قوانین کیفری می توانند پرونده اخذ نموده و لوایح قضایی را تقدیم دادگاه نمایند.

وکیل کیفری در تهران
با توجه به گستردگی شهر تهران و همچنین تفکیک دادسراها و تعدد پرونده های کیفری اکثر وکلا اقدام به اخذ پرونده بطور تفکیک شده می نمایند به این سبب است که برخی از وکلا در تهران بعنوان وکیل کیفری شناخته می شوند.

وکیل کیفری در اصفهان
وکلای کیفری در اصفهان صرفا اقدام به اعلام وکالت نسبت به پرونده های کیفری می نمایند و صرفا در حدود این پرونده ها از موکلین خود دفاع می نمایند.

وکیل کیفری در مشهد
برای دفاع در پرونده های کیفری در مشهد وکلای این پرونده ها نسبت به موضوعات کیفری به مراتب با تجربه تر خواهند بود.

وکیل کیفری در اهواز
وکلایی که در اهواز فقط اقدام به اعلام وکالت در پرونده های کیفری می نمایند به وکلای کیفری در اهواز شناخته می شوند.

موسسه حقوقی جرائم کیفری
با توجه به اینکه موسسه حقوقی متشکل از چندین وکیل است گاهی چند نفر یا اکثریت یا تمام آنها صرفا در پرونده های کیفری اعلام وکالت می نمایند که به موسسه های حقوقی جرائم کیفری شناخته می شوند.

قوی ترین وکیل کیفری
قوی ترین وکیل کیفری وکیلی  است که با توجه به قوانین کیفری، استدلال هایی محکمه پسند در جهت دفاع از موکل خود در امور کیفری می نماید.

وکالت امور کیفری چیست؟
وکالت در امور کیفری به منظور دفاع وکیل در یک پرونده نسبت به امور کیفری و جرم یا جرائم ارتکابی موکل خواهد بود.

برخی از جرائم کیفری
برخی از جرائم کیفری عبارتند از، قتل،آدم ربایی، سرقت،کلاهبرداری، جرائم بر علیه خانواده، جعل، خیانت در امانت، توهین، افترا، سقط جنین، و....

مشاوره حقوقی جرائم کیفری
گاهی برای اعلام شکایتهای کیفری نیاز به مشاوره قبل از شکایت است چرا که در جرائم کیفری چنانچه به اشتباه شخصی اعلام شکایت نماید یا بی پایه و اساس باشد به شخصی که علیه او اتهامی منتسب شده است می تواند اعاده حیثیت نماید.

وکیل کیفری خوب
وکیل کیفری خوب وکیلی است که با استدلال های قوی متکی به قانون بهترین دفاع را از موکل خود انجام می دهد وکیل خوب در امور کیفری خواهد بود.

لیست بهترین وکلای کیفری
برای به دست آوردن لیست بهترین وکلای کیفری با توجه به متعدد بودن آنها وب سایت هزار وکیل اقدام به تهیه لیست بهترین وکلا جهت انتشار و اطلاع کاربران می نماید.

هزینه وکیل کیفری
هزینه حق الوکاله وکیل کیفری با توجه به مبلغ قرارداد و همچنین تعرفه اعلام شده کانون وکلا تعیین و بنا بر این حق الوکاله مشخص می گردد.

وکیل کیفری خوب در تهران
وکیل کیفری خوب در تهران به تعداد زیادی حاضر و نسبت به پرونده ها اعلام وکالت می نمایند که برای اطلاع از آنهامی توانید به سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره حقوقی کیفری
برای انجام مشاوره حقوقی شخصی که تقاضای مشاوره دارد به دفاتر وکلا یا موسسات حقوقی مراجعه می نماید و پس از پرداخت هزینه مشاوره می تواند با وکیل مورد نظر خود مشاوره نماید. 

پرونده کیفری چیست؟
پرونده کیفری پرونده ایی است که در آن یک طرف شاکی و طرف دیگر متهم است و در صورت اثبات اتهام شخصی که مرتکب جرم گردیده است علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات هم محکوم می گردد.

مزیت گرفتن یک وکیل کیفری
در پرونده های کیفری از آنجایی که شخص متقاضی وکیل، شاکی باشد و در صرت عدم توانایی دفاع مناسب از حق خودش موجب ضایع شدن حق او خواهد شد و در صورتی که متهم باشد مزیت وکیل گرفتن برای آن  شخص صدور و محکومیتی کمتر برای محکوم خواهد بود.