تفاوت مجازات حدی و تعزیری

خلاصه
1398/10/12

قانونگذار مجازات حد را از قرآن بر گرفته است و شرایط ونحوه اجرای این مجازات به شکلی است که در قرآن تعیین شده ، مانند شراب خواری که میزان مجازات آن 80 ضربه شلاق است که پس از رسیتفاوت مجازات حدی و تعزیری
قانونگذار مجازات حد را از قرآن بر گرفته است و شرایط ونحوه  اجرای این مجازات به شکلی است که در قرآن تعیین شده ، مانند شراب خواری که میزان مجازات آن 80 ضربه شلاق است که پس از رسیدگی به ارتکاب این جرم واحراز آن قاضی نمی تواند در رای صادره مقدار آن را بیش از شلاق یا کمتر از آن تعیین نماید.
اما نوع و میزان مجازات تعزیری بنا بر تصویب نمایندگان مجلس است ومجازاتهای تعزیری شامل حداقل و حداکثر است وقاضی می تواند مجازاتی را بعنوان حداقل یا حداکثر یا بین آن تعیین نماید.
بنابر این تعزیر تادیب یا مجازاتی است که میزان و اندازه آن در قرآن و شرع مشخص نشده بلکه از جانب مجلس این مجازاتها به تصویب رسیده واجرایی شده است وتعیین میزان نیز بنابر نظر قاضی متغیر است. ودر شرایطی خاص قابلیت تبدیل به مجازاتهای دیگر یا تخفیف را دارد، این در حالی است که مجازات حدی امکان تبدیل به مجازاتهای دیگر یا تخفیف را ندارد.اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.