وکیل چک برگشتی

در این صفحه می توانید لیست بهترین وکیل های چک برگشتی با شرایط نقد و اقساط در تهران و شهرستان ها را مشاهده نمایید. قوی ترین وکیل های چک برگشتی را با هزار وکیل پیدا کنید.


 تلفن: 09122535561
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-329» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128488212
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-275» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09912766804
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-236» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120167247
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-157» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128432614
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-133» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09365184572
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-283» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مرکزی - اراک
 تلفن: 09132665203
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-183» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین وکلای ثبت نامی در گروه وکیل های چک برگشتی

 تلفن: 09129621171
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-435» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - کاشان
 تلفن: 09126619598
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-433» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج
 تلفن: 09179877936
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-430» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - بهبهان
 تلفن: 09166369106
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-427» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - آبادان
 تلفن: 09113753027
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-426» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: گلستان - کردکوی
 تلفن: 09121595895
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-424» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09124755038
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-423» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09121858700
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-422» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09171722228
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-421» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: بوشهر - دیلم
 تلفن: 09152007916
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-420» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - نیشابور

چک برگشتی چیست
هر گاه شخصی اقدام به صدور چک نماید که وجه و مبلغ مندرج آن در حساب صادر کننده چک نباشد، دارنده چک می تواند با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت چک را اخذ و بر اساس آن اقدام به اعلام شکایت علیه صادر کننده چک برای وصول وجه آن نماید.


وکیل چک برگشتی
وکلایی که از طرف شاکی یا متهم و یا خواهان و خوانده در پرونده ایی با موضوع چک پرداخت نشدنی و یا چک برگشتی اقامه دعوا نماید را به عنوان وکیل دعاوی چک برگشتی می شناسند.


بهترین وکیل چک برگشتی
بهترین وکیل در خصوص موضوعات چک پرداخت نشدنی و یا چک برگشتی وکیلی است که به جهت دفاع از موکل در کمترن زمان پیگیری های مناسبی در آن پرونده داشته باشد.


قوی ترین وکیل چک برگشتی
قوی ترین وکیل در دعاوی مرتبط با موضوع چک برگشتی امکان بهترین دفاع و سریع ترین پیگیری در جهت رفع مشکل موکل خود با اشراف و اطلاع کافی نسبت به قوانین و بحخشنامه ها را دارد.


لیست وکیل های چک برگشتی
با توجه به گستردگی لیست و مشخصات وکلای مرتبط با موضوع دفاع در پرونده های چک برگشتی وب سایت هزار وکیل اقدام به تنظیم لیست وکلایی که در خصوص پرونده هایموضوع چک برگسشتی اعلام وکالت می کنند را نموده است.


وکیل چک برگشتی در تهران
وکلایی که در تهران نسبت به پرونده هایی با موضوع چک برگشتی یا چک پرداخت نشدنی از جانب شاکی یا متهم، خواهان و یا خوانده اعلام وکالت و پیگیری می نماید را به عنوان وکیل دفاع در پرونده های چک برگشتی خواهد بود.


وکیل چک برگشتی در اصفهان
وکلایی که در اصفهان نسبت به موکلین در خصوص پرونده های چک پرداخت نشدنی یا چک بی محل از جانب شاکی یا متهم، خواهان و یا خوانده اعلام وکالت و به تبع آن دفاع می کند را به عنوان وکیل دفاع از موکل در پرونده چک برگشتی می شناسند.


وکیل چک برگشتی در مشهد
وکلایی که به نیابت از موکلین خود که ممکن است هر کدام از طرفین دعوا باشد اقامه دعوا و یا دفاع در مقابل اتهام و خواسته می نماید وکیل چک برگشتی خواهد بود.


وکیل چک برگشتی در تبریز
در تبریز وکلایی که نسبت به پرونده های چک برگشتی یا پرداخت نشده اعلام وکالت و به تبع این وکالت دفاع می نمایند وکیل دفاع از موکل در پرونده های چک برگشتی در تبرسز هستند.


موسسه حقوقی وکیل چک برگشتی
با توجه به اینکه موسسات حقوقی متشکل از چندین وکیل هستند که هر کدام نز می توانند در خصوص دعاوی به طور مستقل از موکلین خود دفاع نمایند.


مشاوره حقوقی وکیل چک برگشتی
برای اخذ مشاوره حقوقی در خصوص پرونده های مرتبط با چک برگشتی می توانید به دفاتر وکلایی که لیست و مشخصات آنها نیز در وب سایت هزار وکیل آمده است مراجعه و مشاوره خود را در خصوص چک برگشتی اخذ نمایید.


وکیل متخصص دعاوی وصول چک
برای مشاهده لیست وکلای متخصص در زمینه اقامه دعوی و یا اعلام شکایت از موکل خود در جهت وصول چک را می توانید در سایت هزار وکیل مشاهده نمایید.


مشاوره وکیل برای وصول چک برگشتی
هنگامی که شخصی قصد اقامه دعوی و یا اعلام شکایت کیفری به موضوعیت وصول چک برگشتی نماید با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات بهتر است قبل از هر اقدام قانونی در ابتدا با وکیل مشورت نماید.


هزینه وکیل برای چک برگشتی
هزینه انجام وکالت نسبت به دعاوی چک برگشتی تعرفه ایی معیین دارد که برای مشاهده این تعرفه از طریق سایت هزار وکیل  امکان اطلاع از آن را خواهید داشت.


وکیل برای وصول چک
چنانچه به دنبال وکیلی مناسب برای انعقاد قرارداد وکالت برای وصول چک هستید می توانید از لیست وکلای ثبت نامی در سایت هزار وکیل دیدن به عمل آورید.


وکیل خوب برای چک برگشتی
وکیل خوب برای اعلام وکالت در پرونده های چک بگشتی چه بعنوان وکیل شاکی یا متهم را از لیست وکلای وب سایت هزار وکیل مشاهده نمایید.