وکیل اخذ به شفعه

بهترین وکیل اخذ به شفعه با مشاوره حقوقی رایگان قبول حق الوکاله آخر کار صفر تا صد پروند های ملکی در تهران و شهرستان ها نقد و اقساط


 تلفن: 09128488212
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-275» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09912766804
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-236» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120167247
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-157» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128432614
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-133» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09365184572
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-283» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مرکزی - اراک
 تلفن: 09129614064
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-145» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: کرمان - کرمان
 تلفن: 09128129644
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-63» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین وکلای ثبت نامی در گروه وکیل های اخذ به شفعه

 تلفن: 09122535561
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-329» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120548749
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-326» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09134473190
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-325» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: یزد - یزد
 تلفن: 09120543596
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-324» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: لرستان - خرم‌آباد
 تلفن: 09132662657
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-319» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
 تلفن: 09188637455
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-318» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مرکزی - اراک
 تلفن: 09372050194
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-316» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج
 تلفن: 09126150931
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-315» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09129289217
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-313» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج
 تلفن: 09124168634
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-310» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج

وکیل اخذ به شفعه
 از موضوعاتی که قانونا موجب تملک می گردد، اخذ به شفعه است. حق شفعه به معنای حق شریک دوم در یک مال غیر منقول است که در ماده 808 قانون مدنی مقرر داشته است که حق  شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیر منقولی است که در حدود مقررات و قوانین مربوطه از آن استفاده می نماید. حق شفعه زمانی به وجود می آید که در مال غیر منقول و قابل تقسیمی سهم شریک در معرض فروش قرار گیرد، شریک دیگر می تواند مثل یا معادل ثمن را به فروشنده بدهد و به این صورت آن قسمتی که مورد فروش واقع شده است را تملک کند حق شفعه با با پرداخت ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می شود به اسناد ماده 816 قانون مدنی هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می نماید. در نظریه مشورتی شماره 1382/5/28-7/4505 با توجه به ماده 808 قانون مدنی آنچه شفیع باید به خریدار بدهد مثل و معادل ثمن است نه قیمت و ارزش ملک، زیرا ارزش ملک ممکن است بیشتر یا کمتر از ثمن باشد و تشخیص ثمن به وسیله کارشناس ممکن نیست بلکه در این مورد با توجه به اسناد و مدارک موجود ثمن را مشخص نمود. دعوی اخذ به شفعه از حقوق ناشی از مالکیت بر اموال غیر منقول است و نه از حقوق و نه از حقوق راجع به اعتبار طبیعت انسان، لذا چون اشخاص حقوقی حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول را دارند می توانند از حق شفعه در حدود شرایط مذکور در قانون مدنی استفاده کنند.


بهترین وکیل اخذ به شفعه
 در رای اصراری هیئات عمومی دیوان عالی کشور اینچنین آمده است که، ماده 808 قانون مدنی شرایط اخذ به شفعه را معین نموده و بر اساس این شرایط همین که یکی از دو شریک حصه خود را به شخص ثالثی بفروشد با وقوع عقد بیع حق شفعه برای شریک دیگر انجام می شود و استفاده از این حق با تادیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می گردد نه با حکم دادگاه و بنابر این تراضی بعدی خریدار و فروشنده برای اقاله عقد بیع منشاء اثر قانونی نیست ولو اینکه اقاله قبل از صدور حکم دادگاه باشد. علاوه بر این طبق ماده 283 قانون مدنی اقاله و تفاسخ برای برهم زدن معامله بین بایع و مشتری است تا مبیع از ملکیت مشتری خارج و در ملکیت بایع استقرار یابد و حال آن شفیع مالک شفیع در حصه مبیعه دیگر برای مشتری مالکیتی باقی نمی ماند تا بتواند آن را با اقاله به ملکیت بایع برگرداند. در واقع حق شفعه تملک سهم فروخته شد توسط شریک دیگر است که هرگاه شریکی شهم خود را به فردی فروخت شریک دیگر می تواند با پرداخت مبلغ پرداختی مشتری آن سهم را به تملک خود درآورد بنوعی شفعه را می توان از ایقاعات دانست چرا که در اخذ به شفعه به هیچ عنوان اراده شریک دیگر نقشی  در توافق  ایجاد شده بر خارج شدن مال از مالکیتش ندارد. چنانچه در جستجوی بهترین وکلا و موسسات حقوقی که در پرونده های با موضوع اخذ به شفعه اعلام وکالت می نمایند هستید به صفحه وکلا و موسسات حقوقی وب سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.


وکیل اخذ به شفعه در تهران،اصفهان،مشهد،کرمان،کرج،تبریز،اهواز
چنانچه شما بعنوان وکیل یا مدیر و اعضای موسسه حقوقی در شهرهای تهران،اصفهان،مشهد،کرمان،کرج،تبریز،اهواز در خصوص پرونده های با موضوع اخذ به شفعه امکان اعلام وکالت داشته باشید به منظور کسب و حصول اطلاع از نشانی، شماره تلفن و ساعات پذیرش موکل از جانب شما افرادی که در جستجوی بهترین وکلا و موسسات حقوقی در سراسر کشور هستند فقط کافی است تا در سایت هزار وکیل اقدام به درج و انتشار آگهی نمایید تا با بیشترین بازدید افراد فراوانی به منظور انعقاد قرارداد به شما مراجعه نمایند.