وکیل شکایت از کارفرما

در این صفحه می توانید بهترین وکیل های شکایت از کارفرما یا وکلای شکایت از کارفرما با شرایط پرداخت اقساطی تهران و شهرستان ها با مشاوره حقوقی رایگان وکلای کار و کافرما را مشاهده نمایید.


 تلفن: 09120167247
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-157» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09156546843
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-150» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - مشهد
 تلفن: 09129614064
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-145» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: کرمان - کرمان
 تلفن: 09171263085
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-197» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: فارس - مرودشت
 تلفن: 09132000186
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-250» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
 تلفن: 09125055474
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-238» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09169123865
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-222» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - اهواز
اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین وکلای ثبت نامی در گروه وکیل های شکایت از کارفرما

 تلفن: 09163667207
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-281» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: لرستان - خرم‌آباد
 تلفن: 09199271463
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-280» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: بوشهر - بوشهر
 تلفن: 09112807037
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-279» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: گلستان - گرگان
 تلفن: 09390422248
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-278» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128488212
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-275» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09388612252
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-274» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مرکزی - اراک
 تلفن: 09120180368
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-273» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09126404056
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-272» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128459174
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-268» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - لواسان
 تلفن: 09123120068
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-267» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج

وکیل شکایت از کارفرما
گاها کارگرانی وجود دارند که پس از گذشت مدت زمانی کار برای کارفرما علاوه بر عدم دریافت حقوق اقدامی نیز از جانب کارفرما به جهت پرداخت حقوق آن ها انجام نشده است، به این سبب کارگران برای مطالبه حقوق خود به دنبال شکایت از کارفرما می باشند اما اطلاعی نسبت به این که برای شکایت به کجا باید مراجعه کنند و اینکه اعلام شکایت این کارگران چگونه می تواند نتیجه داشته باشد، وکیلایی که در این خصوص و به نیابت از کارگر علیه کارفرما اعلام شکایت می نمایند را به عنوان وکیل شکایت از کارفرما می شناسیم.


بهترین وکیل شکایت از کارفرما
بهترین وکیل شکایت از کارفرما وکیلی است که با اطلاعات و اشراف کامل نسبت به تمام حق و حقوق  کارگر به نحوی اعلام شکایت نماید که کارگر بتواند به تمامی حق و حقوق خود برسد.


مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما
برای کسب مشاور حقوقی در خصوص شکایت از کارفرما می توانید به خبره ترین وکلایی که در وب سایت هزار وکیل اعلام آمادگی در خصوص انعقاد قرارداد با شما نموده اند مراجعه نمایید.


وکیل شکایت از کارفرما تهران
برای کسب اطلاع نسبت به نشانی و شماره تلفن وکلایی که علیه کارفرمایان در تهران اعلام شکایت می نمایند می توانید به وب سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.


وکیل شکایت از کارفرما اصفهان،شیراز،مشهد،اهواز،کرج
با توجه به اینکه چنانچه شخصی علیه کارفرمای خود بنا بر هر دلیلی بنا بر اعلام شکایت نماید برای اطلاع نسبت به وکلایی که در این خصوص و در شهر های اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و کرج در این خصوص اقامه دعوا می نمایند به وب سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.


وکیل خوب برای شکایت از کارفرما
وکیل خوب با اشراف اطلاعاتی مناسب در خصوص قوانین و حق و حقوق قابل مطالبه از کارفرما بهترین دفاع و پیگیری های مناسب از موکل را خواهد داشت.


وکیل شکایت از کارفرما بابت بیمه و دریافت حقوقی
پرداخت حقوق و بیمه نمودن کارگران از حقوق مسلم هر کارگر است حال تخلف از این موضوعات موجب حق شکایت از کارفرما برای کارگر می شود که به دلیل پیچیدگی این موضوع و برای مشاهده لیست وکلایی که در خصوص پرونده های اعلام شکایت از کارفرما بعلت عدم پرداخت حق بیمه و حقوق به وب سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.


وکیل شکایت از کارفرما بدون قرارداد
با توجه به اینکه اعلام شکایت از کارفرما به دلیل نداشتن قرارداد از امور تخصصی است بهترین و ساده ترین روش برای به نتیجه رسیدن در این خصوص داشتن وکیل است به این سبب و برای کسب اطلاع نسبت به بهترین وکلا به وب سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.