وکیل های دادگاه انقلاب

در این صفحه می توانید لیست و شماره تلفن بهترین وکیل های دادگاه انقلاب در تهران و شهرستان و موسسات حقوقی با تخصص دادگاه انقلاب را مشاهده نمایید.

وکیل های دادگاه انقلاب

 تلفن: 09122535561
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-329» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128488212
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-275» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09912766804
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-236» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120167247
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-157» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128432614
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-133» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09365184572
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-283» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مرکزی - اراک
 تلفن: 09132665203
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-183» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
 تلفن: 09143827455
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-357» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: آذربایجان غربی - بوکان
 تلفن: 09124510954
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-412» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09129614064
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-145» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: کرمان - کرمان

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین وکلای ثبت نامی در گروه وکیل های دادگاه انقلاب

 تلفن: 09125270557
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-415» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09138043621
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-413» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - داران
 تلفن: 09124510954
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-412» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09011358248
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-406» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09121860361
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-404» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09153670070
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-403» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - مشهد
 تلفن: 09038576846
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-399» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09125221997
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-398» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09132320890
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-394» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - نجف‌ آباد
 تلفن: 09122194763
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-392» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران

وکیل دادگاه انقلاب چیست؟
هرگاه در خصوص اصل اتهامی مطلع می شویم در ابتدا باید از صلاحیت دادسرا و دادگاه مطلع شویم تا وکیلی مرتبط با موضوع و مشرف به قوانین و مقررات آن دادگاه و دادسرا را انتخاب نماییم به هر حال وکلایی که به طور اختصاصی از متهمین دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی دفاع می نمایند وکیل دادگاه انقلاب هستند.


برخی از جرائم دادگاه انقلاب
برخی از جرائمی که صلاحیت رسیدگی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی هستند شامل : تمامی جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع بر علیه نظام جمهوری اسلامی، احراق، توهین به مقام بنیانگذار انقلاب اسلامی و نیز مقام معظم رهبری، توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب به منظور مقابله با نظام، جاسوسی به نفع اجانب، کلیه جرائم قاچاق مواد مخدر، دعاوی مرتبط با اصل 49 قانون اساسی و .....


وکیل حرفه ای دادگاه انقلاب
وکیل حرفه ایی در دادگاه انقلاب اسلامی پس از اعلام وکالت در پرونده ایی با تنظیم لایحه ایی قوی و مستدل بهترین دفاع را از موکل خود انجام می دهد.


موسسه حقوقی برای دادگاه انقلاب
موسسات حقوقی برای دادگاه انقلاب با توجه که متهمین این پرونده ها امکان داشتن بیش از یک وکیل را دارند موسسه حقوقی این امکان را دارد تا راسا بیش از یک وکیل برای دفاعی بهتر و موثر تر در پرونده انجام دهد.


لیست بهترین وکلای دادگاه انقلاب
با توجه به تعدد و کثرت وکلایی که از موکلین خود در دادگاه انقلاب دفاع می نمایند به این سبب وب سایت هزار وکیل اقدام به تنظیم و انتشار لیست بهترین وکلای دادگاه انقلاب نموده است که کاربران اینترنتی می توانند نسبت به آن اطلاع کسب نمایند.


مشاوره حقوقی دادگاه انقلاب
برای انجام مشاوره حقوی در خصوص موضوعات مرتبط با دادگاه انقلاب می توانید به دفاتر وکالت و یا موسسات حقوقی و یا واحدهای معاضدت قضایی در دادسرا و دادگاه ها مراجعه نمایید.


مشاوره حقوقی رایگان دادگاه انقلاب
هر شخصی که نیاز به مشاوره گرفتن در خصوص موضوعات مرتبط به دادگاه انقلاب را داشته باشد از موارد مشاوره حقوقی گرفتن بطور رایگان  می تواند به واحد معاضدت قضایی در دادسرا یا دادگاه انقلاب اسلامی مراجعه نماید تا بدون پرداخت هزینه ارشاد و مشاوره گیرد.

 
وکیل برای جرائم دادگاه انقلاب
برای انعقاد قرارداد با وکیل در جرائم مرتبط با دادگاه انقلاب از بین وکلایی که در سامانه جامع وب سایت هزار وکیل آگهی منتشر نموده اند بهترین و مجرب ترین وکیل مورد نظر برای جرائم دادگاه انقلاب را انتخاب نمایید.


وکیل دادگاه انقلاب در اصفهان
برای مشاوره و قرارداد بستن با وکلای دادگاه انقلاب در اصفهان می توانید به دفاتر این وکلا مراجعه نمایید.


وکیل دادگاه انقلاب در تهران
برای کسب اطلاعات وکیل دادگاه انقلاب در تهران می توانید با جستجویی در وب سایت هزار وکیل از آگهی منتشر شده این وکلا اطلاع کسب نمایید.


وکیل دادگاه انقلاب در مشهد
وکلایی که در مشهد اقدام به اخذ پرونده و انعقاد قرارداد با موکلینی که پرونده آنها مرتبط با دادگاه انقلاب اسلامی است می نمایند وکلای دادگاه انقلاب در مشهد هستند.


وکیل دادگاه انقلاب در شیراز
در شیراز وکلایی که اقدام به وکالت بطور تخصصی در محاکم انقلاب اسلامی می نمایند وکیل دادگاه انقلاب هستند.


وکیل دادگاه انقلاب در اهواز
برای کسب اطلاع از وکلایی که بطور تخصصی در پرونده های مرتبط با دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی اعلام وکالت می نمایند وکیل دادگاه انقلاب در اهواز است.


درخواست وکیل برای امور دادگاه انقلاب
برای انعقاد قرارداد با وکیل در موضوعات دادگاه انقلاب می توانید اطلاعات مرتبط با وکیل مورد نظر خود را از طریق آگهی های منتشر شده در سایت هزار وکیل را مشاهده نمایید.


شماره تلفن وکیل دادگاه انقلاب
با توجه به انتشار آگهی های مجرب ترین وکلای دادگاه انقلاب اسلامی در سایت هزار وکیل کاربران اینترنتی می توانند با مراجعه به این آگهی ها نسبت به شماره تلفن های وکلای دادگاه انقلاب دسترسی پیدا نمایند.