وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک

در این صفحه می توانید بهترین وکلا و موسسات حقوقی برای ابطال سند انتقالی به نام بانک به همراه مشاوره حقوقی با حق الوکاله اقساط و نقدی را بصورت فوری در تهران و شهرستان ها مشاهده نمایید.


 تلفن: 09122535561
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-329» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128488212
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-275» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09126604090
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-169» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120167247
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-157» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09365184572
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-283» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مرکزی - اراک
 تلفن: 09129614064
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-145» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: کرمان - کرمان
 تلفن: 09196789565
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-242» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین وکلای ثبت نامی در گروه وکیل های ابطال سند انتقالی به نام بانک

 تلفن: 09129621171
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-435» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - کاشان
 تلفن: 09126619598
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-433» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: البرز - کرج
 تلفن: 09179877936
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-430» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - بهبهان
 تلفن: 09166369106
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-427» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خوزستان - آبادان
 تلفن: 09113753027
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-426» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: گلستان - کردکوی
 تلفن: 09121595895
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-424» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09124755038
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-423» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09121858700
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-422» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09171722228
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-421» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: بوشهر - دیلم
 تلفن: 09152007916
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-420» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - نیشابور

وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک
برای آنکه امکان طرح دعوای ابطال سند رهنی ممکن باشد ابتدا عقد رهنی که مبنای سند مذکور است ابطال شود. برای ابطال سند انتقالی یا می بایست خواهان ادعای عدم اعتبار معامله ی موضوع سند را بدهد که بعنوان مثال با ادعای عدم مالکیت شخصی که ملک موضوع دعوا را به عنوان  وثیقه و ضمانت به رهن بانک در زمان تعیین ضمانت گذاشته طرح دعوا نمود، یا اینکه جعل سند ملک به رهن گذاشته شده، اهلیت نداشتن شخصی که ملک مورد دعوا را به رهن بانک گذاشته باشد از عدد دلائل ابطال سند انتقالی به نام بانک است، حال چنانچه شخصی به عنوان وکیل در این پرونده ها اعلام وکالت نماید به عنوان وکیل ابطال سند انتقالی بنام بانک شناخته می شود.


بهترین وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک
بهترین وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک را از وب سایت هزار وکیل بخواهید و با مراجعه به صفحه تمام وکلا و موسسات حقوقی سایت هزار وکیل لیست بهترین وکلا و موسسات حقوقی ابطال سند انتقالی به نام بانک را مشاهده نمایید.


وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک تهران
چنانچه دعوایی را تحت عنوان ابطال سند انتقالی به نام بانک در تهران مطرح گردد با توجه به پیچیدگی و سختی موضوع بهترین روش استخدام شخصی به عنوان وکیل خواهد بود لذا برای مشاهده لیست این وکلا به صفحه تمام وکلا یا موسسات حقوقی سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.


وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک اصفهان مشهد تبریز اهواز
برای اطلاع نسبت به لیست وکلایی که در شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز و اهواز در خصوص پروندهای با موضوعیت ابطال سند انتقالی به نام بانک می توانید به صفحه تمام وکلا یا موسسات حقوقی در سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.


وکیل خوب برای ابطال سند انتقالی به نام بانک
وکلا و موسسات حقوقی خوب در خصوص پرونده های ابطال سند انتقالی به نام بانک را از طریق وب سایت هزار وکیل مشاهده نمایید.


قوی ترین وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک
قوی ترین وکلا و موسسات حقوقی در خصوص موضوع ابطال سند انتقالی به نام بانک با اشرافی کامل نسبت به قوانین و با تنظیم لایحه و دفاعی شجاعانه برای جلوگیری از زیاده خواهی برخی از بانکها اقدام به دفاع از موکل می نمایند.


مشاوره حقوقی با وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک
برای مشاوره حقوقی با وکلا می توانید با مراجعه به صفحه تمام وکلا و مشاورین حقوقی در سایت هزار وکیل از نشانی و شماره تلفن این وکلا و موسسات حقوقی مطلع شوید و به جهت انجام مشاوره در خصوص پرونده ابطال سند انتقالی بنام بانک به دفاتر وکلا یا موسسات حقوقی اعلام شده در سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.