گرفتن طلاق در صورت دست بلند کردن شوهر

خلاصه
1399/12/20

گرفتن طلاق در صورت دست بلند کردن شوهرچنانچه ضرب و جرحی به زوجه وارد آید و زوجه امنیت جانی نداشت باشد و در واقع بواسطه ایجاد ضرب و جرح ها ادامه زندگی موب عسر و حرج بر زوجه گردد{تیتر} عنوان کلی سوال: گرفتن طلاق در صورت دست بلند کردن شوهر

{سوال} سوالات پرسش شده از مشاوره حقوقی رایگان هزار وکیل:

گرفتن طلاق در صورت دست بلند کردن شوهر{پاسخ} پاسخ وکلا و کارشناسان حقوقی:

چنانچه ضرب و جرحی به زوجه وارد آید و زوجه امنیت جانی نداشت باشد و در واقع بواسطه ایجاد ضرب و جرح ها ادامه زندگی موب عسر و حرج بر زوجه گردد به استناد ماده 1130 قانون مدنی زوجه می تواند تقاضای طلاق به دادگاه مطرح نماید. توصیه می شود در ضمن دادخواست طلاق موضوعات مبنی بر مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت نیز در مورد مطالبه قرارگیرد.

بهترین وکیل های طلاق
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل
سحر کرباسی
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سید سجاد رزاقی موسوی
بابل
وکیل
سارا اله ویسی
کرمانشاه
وکیل پایه یک دادگستری
انسیه یوسف پور
رشت
وکیل
زهرا شکربیگی
کرمانشاه
وکیل
رویا قره محمدلو
اهواز
وکیل
داریوش صالحی
رشت
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09184244461 _۰۹۱۸۴۲۴۴۴۶۲ _۰۸۳۳۷۲۸۴۶۹۲ (کرمانشاه )
09127263273 (همدان)
09123116172 (شهریار)
09128171588 (تهران)
09129425743 (تهران)
09188015608 (همدان)
09144868565 (بوکان)
09336267878 - 09120627820 (تهران)
09364310872 (شیراز )
09123453986 (تهران)
09128580518 (کرج)
09188127274 (همدان)
09128254500 (تهران)
09188575383 (کرمانشاه )