گرفتن مهریه در صورت دست بلند کردن شوهر

خلاصه
1399/12/20

گرفتن مهریه در صورت دست بلند کردن شوهر چنانچه مهریه عندالمطالبه باشد اخذ مهریه در هر صورت و شرایطی از زوج امکان پذیر است، تفاوتی ندارد علت اخذ مهریه چه باشد چرا که به محض وقوع{تیتر} عنوان کلی سوال: گرفتن مهریه در صورت دست بلند کردن شوهر

{سوال} سوالات پرسش شده از مشاوره حقوقی رایگان هزار وکیل:

گرفتن مهریه در صورت دست بلند کردن شوهر{پاسخ} پاسخ وکلا و کارشناسان حقوقی:

چنانچه مهریه عندالمطالبه باشد اخذ مهریه در هر صورت و شرایطی از زوج امکان پذیر است، تفاوتی ندارد علت اخذ مهریه چه باشد چرا که به محض وقوع و جاری شدن عقد زوج مکلف به پرداخت آن است.

بهترین وکیل های مهریه
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل
سحر کرباسی
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حسین جمالی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سید سجاد رزاقی موسوی
بابل
وکیل
سارا اله ویسی
کرمانشاه
وکیل پایه یک دادگستری
انسیه یوسف پور
رشت
وکیل
زهرا شکربیگی
کرمانشاه


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09184244461 _۰۹۱۸۴۲۴۴۴۶۲ _۰۸۳۳۷۲۸۴۶۹۲ (کرمانشاه )
09127263273 (همدان)
09123116172 (شهریار)
09128171588 (تهران)
09129425743 (تهران)
09188015608 (همدان)
09144868565 (بوکان)
09336267878 - 09120627820 (تهران)
09364310872 (شیراز )
09128580518 (کرج)
09188127274 (همدان)
09188575383 (کرمانشاه )