محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت

خلاصه
1399/05/31

ارث عبارت از تحقق انتقال اموال یک فرد پس از موت حقیقی یا فرضی شخصی به ورثه. افراد نیز به دو سبب از یکدیگر ارث می برند، یا اینکه به طور نسبی و یا سببی منسوب به یکدیگر باشند و مورثین نیز فقط در صورت داشتن اموال از متوفی ارث می برند.محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت

ارث عبارت از تحقق انتقال اموال یک فرد پس از موت حقیقی یا فرضی شخصی به ورثه. افراد نیز به دو سبب از یکدیگر ارث می برند، یا اینکه به طور نسبی و یا سببی منسوب به یکدیگر باشند و مورثین نیز فقط در صورت داشتن اموال از متوفی ارث می برند. حال اینکه پس از انحثار وراثت مبلغی بعنوان مالیات بر ارث محاسبه و تعیین می گردد می گردد. گاها ماترک عبارتند است از اموال غیر منقول یا منقول سوالی ک در اینجا ایجاد می گردد این است که میزان مالیات بر ارث و نسبت به ماترکی که در انحصار وراثت بین وراث تقسیم می گردد به چه میزان است سابق بر این افرادی که قبل از تاریخ 95/1/1 فوت می نمودند محاسبه مبلغ مالیات بر ارث برای انحصار وراثت آنان کمی متفاوت گردید و پس از آن نیز یعنی آنهایی که پس از تاریخ 1395/1/1 فوت می نمودند به شیوه ایی دیگرمحاسبه و رویه انجام امور مالیات بر ارث ماترک آنها محاسبه می گردید در قانون سابق تمام اموال متوفی، از طرف وراث در اظهارنامه مالیات بر ارث، اعلام و اظهار می گردید لذا پس از محاسبه مالیات، گواهی واریز مالیات بر ارث همه اموال بصورت یکجا صادر میشد. ولی در قانون جدید،وراث میتوانند ماترک متوفی را بصورت موردی به تاریخ نقل و انتقال،اعلام و پس از پرداخت مالیات ،گواهی واریز مالیات بر ارث را اخذ نمایند.
در قانون سابق تمامی اموال و ماترک متوفی جمع می شد مالیت آن بنابر جدول اخذ مالیات های مستقیم جمع می شد و پس از پرداخت تمام مالیات امکان انتقال ماترک به ورثه ممکم می شد ولیکن در در قانون جدید مالیات بر ارث برای محاسبه مالیات بر ارث متوفیان پس از تاریخ 1395/1/1 اموال متوفی پس از گروه بندی شدن و ازآنجایی که مالیت نسبت به گروه های مختلف متفاوت است از هر کدام مالیاتی مستقل اخذ می گردد. به لین سبب است که محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت نیاز به توضیح دارد لذا به منظور کسب اطلاع بیشتر در خصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت با مطالعه ادامه این مطلب ما را همراهی نمایید.
با توجه به ایجاد تغییر در نحوه اخذ مالیات بر ارث برای افرادی که پس از مورخ 1395/1/1 فوت می نمایند که موجوب بروز ابهاماتی گردید به این سبب سازمان امور مالیاتی سهام عدالت را از مصادیق بند 2 از ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داد و به استناد این بند میزان تعیین شده برای بعنوان مالیات بر ارث سهام عدالت برای وراث طبقه اول عبارت است از ۶ درصد ارزش اسمی و همچنین برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب ۱۲ و ۲۴ درصد ارزش اسمی تعیین شده است.
چنانچه در جستجوی وکیل معتبر، باتجربه و خبره در زمینه اعلام وکالت در خصوص دعاوی انحصار وراثت و محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت هستید با مراجعه به صفحه وکلا و موسسات حقوقی وب سایت هزار وکیل نسبت به لیست بهترین وکلا و موسسات حقوقی که در خصوص پرونده و دعاوی محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت اعلام وکالت می نمایند. شما نیز پس از مشاهده نشانی و شماره تلفن می توانید طی هماهنگی با دفتر وکیل یا موسسه حقوقی با مراجعه حضوری اقدام به انعقاد قرارداد نمایید.

بهترین وکیل های
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل پایه یک دادگستری
مهتاب مغانی
سمنان
09121506124
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
موسسه حقوقی حامی اندرز مباشر یاران
تهران
09122085212
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.