محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت

ارث عبارت از تحقق انتقال اموال یک فرد پس از موت حقیقی یا فرضی شخصی به ورثه. افراد نیز به دو سبب از یکدیگر ارث می برند، یا اینکه به طور نسبی و یا سببی منسوب به یکدیگر باشند و مورثین نیز فقط در صورت داشتن اموال از متوفی ارث می برند. حال اینکه پس از انحثار وراثت مبلغی بعنوان مالیات بر ارث محاسبه و تعیین می گردد می گردد. گاها ماترک عبارتند است از اموال غیر منقول یا منقول سوالی ک در اینجا ایجاد می گردد این است که میزان مالیات بر ارث و نسبت به ماترکی که در انحصار وراثت بین وراث تقسیم می گردد به چه میزان است سابق بر این افرادی که قبل از تاریخ 95/1/1 فوت می نمودند محاسبه مبلغ مالیات بر ارث برای انحصار وراثت آنان کمی متفاوت گردید و پس از آن نیز یعنی آنهایی که پس از تاریخ 1395/1/1 فوت می نمودند به شیوه ایی دیگرمحاسبه و رویه انجام امور مالیات بر ارث ماترک آنها محاسبه می گردید در قانون سابق تمام اموال متوفی، از طرف وراث در اظهارنامه مالیات بر ارث، اعلام و اظهار می گردید لذا پس از محاسبه مالیات، گواهی واریز مالیات بر ارث همه اموال بصورت یکجا صادر میشد. ولی در قانون جدید،وراث میتوانند ماترک متوفی را بصورت موردی به تاریخ نقل و انتقال،اعلام و پس از پرداخت مالیات ،گواهی واریز مالیات بر ارث را اخذ نمایند.
در قانون سابق تمامی اموال و ماترک متوفی جمع می شد مالیت آن بنابر جدول اخذ مالیات های مستقیم جمع می شد و پس از پرداخت تمام مالیات امکان انتقال ماترک به ورثه ممکم می شد ولیکن در در قانون جدید مالیات بر ارث برای محاسبه مالیات بر ارث متوفیان پس از تاریخ 1395/1/1 اموال متوفی پس از گروه بندی شدن و ازآنجایی که مالیت نسبت به گروه های مختلف متفاوت است از هر کدام مالیاتی مستقل اخذ می گردد. به لین سبب است که محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت نیاز به توضیح دارد لذا به منظور کسب اطلاع بیشتر در خصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت با مطالعه ادامه این مطلب ما را همراهی نمایید.
با توجه به ایجاد تغییر در نحوه اخذ مالیات بر ارث برای افرادی که پس از مورخ 1395/1/1 فوت می نمایند که موجوب بروز ابهاماتی گردید به این سبب سازمان امور مالیاتی سهام عدالت را از مصادیق بند 2 از ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داد و به استناد این بند میزان تعیین شده برای بعنوان مالیات بر ارث سهام عدالت برای وراث طبقه اول عبارت است از ۶ درصد ارزش اسمی و همچنین برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب ۱۲ و ۲۴ درصد ارزش اسمی تعیین شده است.
چنانچه در جستجوی وکیل معتبر، باتجربه و خبره در زمینه اعلام وکالت در خصوص دعاوی انحصار وراثت و محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت هستید با مراجعه به صفحه وکلا و موسسات حقوقی وب سایت هزار وکیل نسبت به لیست بهترین وکلا و موسسات حقوقی که در خصوص پرونده و دعاوی محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت اعلام وکالت می نمایند. شما نیز پس از مشاهده نشانی و شماره تلفن می توانید طی هماهنگی با دفتر وکیل یا موسسه حقوقی با مراجعه حضوری اقدام به انعقاد قرارداد نمایید.

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
وکیل
مهدی مظفری
تهران
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09161598419 (خرم‌آباد )
09116633573 (گرگان )