اعسار شرایط و تبعات آن

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

   عسار شرایط و تبعات آن لازمه تحقق معسر بودن شخص و معافیت او از پرداخت هزینه دادرسی، پذیرفتن اعساراست و اعسار یعنی دارایی های شخص مدعی آن بسنده و کفاف هزینه دادرسی را نمی نماید، همچنین اعسار از هزینه دادرسی موقت است یعنی هر گاه دادرسی به نفع شخص خواهان اعسار به اتمام رسید این هزینه دادرسی را از خوانده اخذ م  نمایند یا ترتیبی اتخاذ می گردد که به هر طریق هزینه دادرسی که خواهان در ابتدای رسیدگی معسر از آن شناخته شده به صندوق دولت وصول گردد. به هر حال هر شخص می توان  به دادگاه ادعای اعسار نماید اما پذیرفتن این ادعا مستلزم وجود شرایطی خاص به شرح زیر است.  شخص مدعی و طلبکار دادخواست اخذ طلب خود را به دادگاه تقدیم نماید  شخص به موجب حکم دادگاه بدهکارشناخته شود. مدعی اعسار این عدم تمکن مالی را اثبات نماید و به نفع طلبکار نیز حکم صادر شده باشد

 

در خصوص محکومیت مدیون حکم قطعی صادر شده باشد. 5. پس ازصدور حکم قطعی اجراییه نیز صادر شده باشد. پس از تحقق موضوعات بالا نسبت به یک پرونده محکوم علی  می تواند دادخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم نماید. در چه شرایطی اعسار ایجاد می شود؟ اعسار به شرایط و هنگامی گفته می‌شود که شخصی به دلیل عدم تمکن نمی تواند امور مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی می‌کند تا چنانچه این عدم تمکن و ملائت محکوم احراز گردید با خواسته خواهان مدعی اعسار موافقت حاصل نماید و دادگاه، اعسار شخص مدیون را بپذیرد و حکم اعسار، صادر گردد تا  بدهی معسر تقسیط گردد، معافیت موقت از هزینه‌های دادرسی بموجب صدور حکم اعسار واقع می شود.

 

مهمترین احکام صدور حکم اعسار اعم هستند از: اعسار نسبت به هزینه دادرسی، اعسار از پرداخت محکوم‌به یا وجه سند لازم‌الاجرا. در اعسار از پرداخت محکوم‌به، فرد به دلیل نداشتن مال یا عدم دسترسی به مال از دادن محکوم‌به ناتوان می‌شود. این شخص را معسر از پرداخت محکوم‌به  می گویند. یعنی با توجه به  عدم تمکن و ملائت نمی‌تواند خواسته مالی خواهان و مفاد حکم دادگاه را پرداخت نماید  

 

طریقه اعسار و رسیدگی به دعوا دادخواست اعسار از محکوم به مشابه  دادخواست اعسار از هزینه دادرسی است منتهی دعوای اعسار چه این که اعسار از پرداخت محکوم به باشد ی  اعسار از هزینه دادرسی یک دعوای مستقل خواهد بود که قابلیت تجدیدنظرخواهی را نیز دارد، در دعوی اعسار، مدعی اعسار باید بطور کتبی حداقل دو نفر را به عنوان شاهد که از اوضاع عدم دارایی خواهان اعسار اطلاع کامل دارند به دادگاه معرفی نماید، طرف دعوا نیز در جلسه بررسی اعسار می تواند حاضر شود و در صورتی که برای رد دادخواست اعسار توضیحاتی دارد آنها را ارائه کند.

 

تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار هنگامی که شخصی مدعی اعسار باشد و به تبع آن اقامه دعوی اعسار از طریق تقدیم دادخواست نماید، تشریفاتی باید رعایت گردد که این تشریفات به این شکل است که، پس از تقدیم دادخواست  مدیر دفتر دادگاه طی دو روزبعد از وصول دادخواست پرونده را به نظر قاضی می رساند. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، حضوری خواهد بود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی نسبت به جلسه رسیدگی مطلع نگردد، حکم باز هم حضوری است. شخصی بودن حکم اعسار چنانچه دادگاهی، حکم به اعسار شخصی صادر کند، حکم صادره فقط در مورد شخصی که اعسارش پذیرفته شده  اعمال می گردد ودرمورد شخص دیگری پس از او جاری نخواهد شد. پس اگر معسر فوت کند، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی متوفی استفاده کنند.

 

  فوت مورث، در هر یک از مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند. چنانچه شخصی مدعی اعسار شود ولیکن شغل معمولی او تجارت باشد یا به نوعی در قانون تاجر شناخته شود مانند اینکه مدیر عامل شرکتی باشد دادخواست اعسار او پذیرفته نخواهد شد چرا ازشخص تاجر فقط دادخواست ورشکستگی قابل مطالبه است. ضمنا کسبه جزء تاجر تلقی نمی گردد.وب سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از مطلب فوق حاصل نمایید

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
وکیل
مهدی مظفری
تهران
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09161598419 (خرم‌آباد )
09116633573 (گرگان )