اعسار شرایط و تبعات آن

خلاصه
1398/11/10

لازمه تحقق معسر بودن شخص و معافیت او از پرداخت هزینه دادرسی، پذیرفتن اعساراست و اعسار یعنی دارایی های شخص مدعی آن بسنده و کفاف هزینه دادرسی را نمی نماید، همچنین اعسار از هزینهاعسار شرایط و تبعات آن
لازمه تحقق معسر بودن شخص و معافیت او از پرداخت هزینه دادرسی، پذیرفتن اعساراست و اعسار یعنی دارایی های شخص مدعی آن بسنده و کفاف هزینه دادرسی را نمی نماید، همچنین اعسار از هزینه دادرسی موقت است یعنی هر گاه دادرسی به نفع شخص خواهان اعسار به اتمام رسید این هزینه دادرسی را از خوانده اخذ می نمایند یا ترتیبی اتخاذ می گردد که به هر طریق هزینه دادرسی که خواهان در ابتدای رسیدگی معسر از آن شناخته شده به صندوق دولت وصول گردد.
به هر حال هر شخص می تواند به دادگاه ادعای اعسار نماید اما پذیرفتن این ادعا مستلزم وجود شرایطی خاص به شرح زیر است.
1. شخص مدعی و طلبکار دادخواست اخذ طلب خود را به دادگاه تقدیم نماید.
2. شخص به موجب حکم دادگاه بدهکار شناخته شود.                                      
3. مدعی اعسار این عدم تمکن مالی را اثبات نماید و به نفع طلبکار نیز حکم صادر شده باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. در خصوص محکومیت مدیون حکم قطعی صادر شده باشد.
5. پس ازصدور حکم قطعی اجراییه نیز صادر شده باشد.
پس از تحقق موضوعات بالا نسبت به یک پرونده محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم نماید.
در چه شرایطی اعسار ایجاد می شود؟
اعسار به شرایط و هنگامی گفته می‌شود که شخصی به دلیل عدم تمکن نمی تواند امور مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی می‌کند تا چنانچه این عدم تمکن و ملائت محکوم احراز گردید با خواسته خواهان مدعی اعسار موافقت حاصل نماید و دادگاه، اعسار شخص مدیون را بپذیرد و حکم اعسار، صادر گردد تا  بدهی معسر تقسیط گردد، معافیت موقت از هزینه‌های دادرسی بموجب صدور حکم اعسار واقع می شود.مهمترین احکام صدور حکم اعسار اعم هستند از: اعسار نسبت به هزینه دادرسی، اعسار از پرداخت محکوم‌به یا وجه سند لازم‌الاجرا.
در اعسار از پرداخت محکوم‌به، فرد به دلیل نداشتن مال یا عدم دسترسی به مال از دادن محکوم‌به ناتوان می‌شود. این شخص را معسر از پرداخت محکوم‌به  می گویند. یعنی با توجه به  عدم تمکن و ملائت نمی‌تواند خواسته مالی خواهان و مفاد حکم دادگاه را پرداخت نماید.
طریقه اعسار و رسیدگی به دعوا
دادخواست اعسار از محکوم به مشابه  دادخواست اعسار از هزینه دادرسی است منتهی دعوای اعسار چه این که اعسار از پرداخت محکوم به باشد یا اعسار از هزینه دادرسی یک دعوای مستقل خواهد بود که قابلیت تجدیدنظرخواهی را نیز دارد، در دعوی اعسار، مدعی اعسار باید بطور کتبی حداقل دو نفر را به عنوان شاهد که از اوضاع عدم دارایی خواهان اعسار اطلاع کامل دارند به دادگاه معرفی نماید، طرف دعوا نیز در جلسه بررسی اعسار می تواند حاضر شود و در صورتی که برای رد دادخواست اعسار توضیحاتی دارد آنها را ارائه کند.
تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار
هنگامی که شخصی مدعی اعسار باشد و به تبع آن اقامه دعوی اعسار از طریق تقدیم دادخواست نماید، تشریفاتی باید رعایت گردد که این تشریفات به این شکل است که، پس از تقدیم دادخواست  مدیر دفتر دادگاه طی دو روزبعد از وصول دادخواست پرونده را به نظر قاضی می رساند.
رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، حضوری خواهد بود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی نسبت به جلسه رسیدگی مطلع نگردد، حکم باز هم حضوری است.
شخصی بودن حکم اعسار
چنانچه دادگاهی، حکم به اعسار شخصی صادر کند، حکم صادره فقط در مورد شخصی که اعسارش پذیرفته شده  اعمال می گردد ودرمورد شخص دیگری پس از او جاری نخواهد شد. پس اگر معسر فوت کند، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی متوفی استفاده کنند. فوت مورث، در هر یک از مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند.
چنانچه شخصی مدعی اعسار شود ولیکن شغل معمولی او تجارت باشد یا به نوعی در قانون تاجر شناخته شود مانند اینکه مدیر عامل شرکتی باشد دادخواست اعسار او پذیرفته نخواهد شد چرا ازشخص تاجر فقط دادخواست ورشکستگی قابل مطالبه است. ضمنا کسبه جزء تاجر تلقی نمی گردد.
وب سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از مطلب فوق حاصل نمایید.

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.