حدود و انواع آن بخش دوم

خلاصه
1398/11/08

هر گاه شخصی به نحو گسترده، مرتکب جنایت بر علیه سلامت و تمامیت جسمانی افراد جامعه، جرایم برعلیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، انتشار اکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشورحدود و انواع آن بخش دوم
افساد فی لارض
هر گاه شخصی به نحو گسترده، مرتکب جنایت بر علیه سلامت و تمامیت جسمانی افراد جامعه، جرایم برعلیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، انتشار اکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشور، به آتش کشیدن  اموال و تخریب، پخش مواد سمی ‌و خطرساز، میکروبی و کشنده یا بر پا نمودن تجمعات برای فساد و فحشا یا همکاری  در آن تجمعات شود، به‌ نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمو‌می ‌کشور، ناامنی یا وارد آوردن خسارت فراوان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمو‌می ‌و خصوصی، یا موجبات اشاعه‌ و توسعه فساد یا فحشا در حد گسترده گردد، مفسد فی‌الارض خواهد بود و به حد اعدام محکوم می شود.
بغی
جرم بغی یعنی هر گونه فعالیت مسلحانه و سازمان یافته گروهی که برعلیه اساس نظام جمهوری اسلا‌می‌ایران، باغی محسوب و در صورتی که در این اقدام دست به سلاح ببرند و از آن استفاده نیزنمایند اعضای آن گروه به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
حد در زنای محصنه
زنای محصنه به این معنا است که فرد زنا کارهمسردائمی و بالغ داشته ‌باشد، به نحوی که هرگاه اراده کند با همسر خویش رابطه جنسی داشته باشد و منعی نیز برای آن وجود نداشته باشد،اما با وجود این شرایط  اقدام به زنا کرده باشد. یا به توضیح ساده تر در صورتی که یک زن متأهل که همسر دائمی و بالغ دارد اقدام به زنا نماید، به آن زانیه محصنه گفته خواهد شد و در صورتی که زنا کننده مرد باشد، به آن زانی محصن گفته ‌می‌شود.
چنانه شخصی که شرایط احسان را دارد و همسرش به طور کامل نیز در اختیار اوست اما هنوز اقدام به برقراری رابطه زناشویی با وی  نکرده، اگر مرتکب زنا شود در ابتدا او را صد ضربه شلاق ‌می‌‌زنند و سر او را نیز ‌می‌تراشند و به مدت  یک سال قمری او را تبعید ‌می‌نمایند؛ اما برای زن زنا کارتراشیدن سر و تبعید اجرا ‌نمی‌‌شود.
حدجلد
یکی دیگر از حدود؛ حد جلد یا شلاق زدن ‌است که در صورت ارتکاب اعمال زیر شخص به آنها محکوم می شود:
جرم زنای محصن و زنای محصنه دارای حدود مختلفی از قبیل؛ حد اعدام، حد رجم و حد جلد ‌می‌باشد. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد زنا با بینه ثابت نشده است؛ حد جلد یا صد ضربه شلاق را برای زانی محصن و زانیه محصنه صادر ‌می‌نماید.
همچنین است در موضوع زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، اگر زانیه (زنا کننده خانم) بالغ باشد و زانی (زنا کننده مذکر) نا بالغ باشد حدی که برای زانیه صادر می شود صد ضربه شلاق است.
    درهنگامی که مردی  متاهل باشد و قبل از دخول با زوجه خود مرتکب زنا شود؛ حد صد ضربه شلاق نسبت به او اجرا خواهد شد.
در مواردی که زانی یا زانیه غیر محصن باشد(هیچکدام ازدواج دائم نکرده باشند) حد صد ضربه شلاق نسبت به آنها تعیین خواهد شد.
 حد لواط برای فاعل در صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه شلاق وبرای مفعول اعدام است.
مرتکب جرم تفخیذ، نسبت به فاعل و مفعول( چه محصن و چه غیر محصن) صد ضربه شلاق است.
در خصوص جرم قوادی حد ۷۵ ضربه شلاق بعنوان مجازات تعیین گردیده است. قوادی به معنای مهیا و جمع  و ملحق کردن دو یا چند نفر به یکدیگر به منظور لواط یا زنا است.
حد قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به سایر افراد( حتی اگر آن فرد در قید حیات نباشد) 80 ضربه شلاق ‌خواهد بود
حد نوشیدن مشروبات الکلی  یا هر مشروب دیگر که موجب مستی مصرف کننده باشد هشتاد ضربه شلاق خواهد بود.
وب سایت هزار وکیل به نشانی www.hezarvakil.ir امیدوار است نهایت استفاده از مطلب فوق را حاصل نمایید

بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل
سحر کرباسی
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل
سولماز شکری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حسین جمالی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
امین ساکی
خرم‌آباد


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09365131897-02634941205-02634941206 (کرج)