حد مجازات وانواع آن بخش اول

خلاصه
1398/11/07

حد به شکل و شیوه ایی از مجازات گفته می شود که کیفیت و کمیت آن توسط شرع اسلام تعیین شده است و قضات نمی توانند نسبت به نوع، کیفیت و میزان حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به این معناحد مجازات  وانواع آن بخش اول
امروزه که در صورت عدم آگاهی و شناخت نسبت به قوانین خطرات فراوانی امکان بروز برای هر شخصی را دارد بدون شک اطلاع نسبت به قوانین موجب خواهد شد تا حتی نسبت به تصمیمات خود نیز با احتیاط بیشتری نماییم چرا که جلو گیری از تصمیمی نادرست به مراتب ساده تر از پذیرفتن تبعات آن خواهد بود،چرا که در زندگی روزمره تمام امورما تحت شعاع قوانین و مقررات حاکم بر جامعه است لذا با این اوصاف بی توجه  بودن به قوانین، در اداره کردن امور زندگی ممکن نیست به این سبب، وب سایت هزار وکیل مبادرت به تهیه مطلبی در خصوص مجازات های حدی نموده است که امیدوار است نهایت رضایتمندی نسبت به آن را حاصل نمایید.
حد چیست؟
حد به شکل و شیوه ایی از مجازات گفته می شود که کیفیت و کمیت آن توسط شرع اسلام تعیین شده است و قضات نمی توانند نسبت به نوع، کیفیت و میزان حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به این معنا که  دادگاه و مرجع رسیدگی به جرایمی‌که مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، ‌تحت هیچ شرایطی قادر به تغییرکمیت و کیفیت مجازات حد و یا کاهش یا افزایش و یا اسقاط آن مجازات نیستند
چه جرائم حدی مجازات اعدام در پی خواهند داشت:.
اعدام
اعدام یکی از انواع مجازاتهای حدود ‌می‌باشد که در خصوص جرم‌های زیر تعیین و اجرا می شود.:
زنا
آمیزش جنسی مرد با زن بدون آنکه بین آن دو علقه زوجیت و عقد نکاحی واقع شده باشد را   در شرع مقدس برای می زنا، گویند که برای آن حدی تعیین شده است.
هنگامی که رابطه جنسی بین زن و مرد واجد وصف «وطی به شبهه» باشد، فعل زنا را ‌نمی‌توان برای آن استفاده نمود. وطی به شبهه به این معناست که زن و مرد با این فکر که رابطه آنها  مشروع است اقدام به برقراری آمیزش جنسی نمایند، درحالی که در واقعیت این رابطه‌ هیچ مشروعیتی ندارد..
برای تحقق زنا بلوغ زانی یا زانیه شرط نیست. لذا در مواردی که یکی از مرتکبین یا هر دوآنها بالغ نباشند نیز زنا محقق می شود. اما شخص نابالغ مستوجب مجازات حد ‌نمی‌ باشد و نسبت به اوبنا بر تبصره 2ماده 221 ناظر بر تبصره 2 ماده 88قانون مجازات اسلامی مجازات تامینی و تربیتی اعمال می گردد.
بنا بر ماده224 قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
لواط
یکی دیگر از ‌جرایمی ‌که مجازاتش حد اعدام تعین گردیده، جرم لواط است.
سب النبی:
به استناد ماده 262 قانون مجازات اسلامی هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف نماید ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.
تبصره: قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب النبی است.
بطور کلی هر گاه اشخاص علیه پیامبر اکرم (ص) و دیگر پیامبران الهی، صفات زشت، قذف و دشنام  دهند به این اشخاص سب النبی ‌می‌گویند و مجازات جرم ارتکابی آنها اعدام ‌است.
سرقت حدی
هر گاه شخصی مرتکب ربودن مال متعلق به غیر شود و چنانکه این ربودن 14 شرط خاص بنا بر ماده268 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد به آن سرقت حدی می گویند که مجازات آن در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
در مرتبه سوم حبس ابد است.
در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
محاربه
محاربه ، به مفهوم سلاح کشیدن علیه مردم با هدف جان، مال و ناموس به نحوی که امنیت جامعه را  به خطر بیندازد و آسایش مردم را از آنها سلب نماید،همچنین هرگاه شخصی با انگیزه شخصی  به سمت یک یا چند نفر خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب نیست ، به هر حال برای مجازات شخصی که مرتکب محاربه  شده چهار مجازات تعیین گردیده است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد
هر یک از این مجازاتها به تشخیص قاضی بعنوان مجازات حدی شخص مرتکب تعیین و اجرا می گردد.
 

بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حسین جمالی
تهران


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09196321033 (تهران)
09143201031 (تبریز)