حد مجازات وانواع آن بخش اول

خلاصه
1398/11/07

حد به شکل و شیوه ایی از مجازات گفته می شود که کیفیت و کمیت آن توسط شرع اسلام تعیین شده است و قضات نمی توانند نسبت به نوع، کیفیت و میزان حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به این معناحد مجازات  وانواع آن بخش اول
امروزه که در صورت عدم آگاهی و شناخت نسبت به قوانین خطرات فراوانی امکان بروز برای هر شخصی را دارد بدون شک اطلاع نسبت به قوانین موجب خواهد شد تا حتی نسبت به تصمیمات خود نیز با احتیاط بیشتری نماییم چرا که جلو گیری از تصمیمی نادرست به مراتب ساده تر از پذیرفتن تبعات آن خواهد بود،چرا که در زندگی روزمره تمام امورما تحت شعاع قوانین و مقررات حاکم بر جامعه است لذا با این اوصاف بی توجه  بودن به قوانین، در اداره کردن امور زندگی ممکن نیست به این سبب، وب سایت هزار وکیل مبادرت به تهیه مطلبی در خصوص مجازات های حدی نموده است که امیدوار است نهایت رضایتمندی نسبت به آن را حاصل نمایید.
حد چیست؟
حد به شکل و شیوه ایی از مجازات گفته می شود که کیفیت و کمیت آن توسط شرع اسلام تعیین شده است و قضات نمی توانند نسبت به نوع، کیفیت و میزان حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به این معنا که  دادگاه و مرجع رسیدگی به جرایمی‌که مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، ‌تحت هیچ شرایطی قادر به تغییرکمیت و کیفیت مجازات حد و یا کاهش یا افزایش و یا اسقاط آن مجازات نیستند
چه جرائم حدی مجازات اعدام در پی خواهند داشت:.
اعدام
اعدام یکی از انواع مجازاتهای حدود ‌می‌باشد که در خصوص جرم‌های زیر تعیین و اجرا می شود.:
زنا
آمیزش جنسی مرد با زن بدون آنکه بین آن دو علقه زوجیت و عقد نکاحی واقع شده باشد را   در شرع مقدس برای می زنا، گویند که برای آن حدی تعیین شده است.
هنگامی که رابطه جنسی بین زن و مرد واجد وصف «وطی به شبهه» باشد، فعل زنا را ‌نمی‌توان برای آن استفاده نمود. وطی به شبهه به این معناست که زن و مرد با این فکر که رابطه آنها  مشروع است اقدام به برقراری آمیزش جنسی نمایند، درحالی که در واقعیت این رابطه‌ هیچ مشروعیتی ندارد..
برای تحقق زنا بلوغ زانی یا زانیه شرط نیست. لذا در مواردی که یکی از مرتکبین یا هر دوآنها بالغ نباشند نیز زنا محقق می شود. اما شخص نابالغ مستوجب مجازات حد ‌نمی‌ باشد و نسبت به اوبنا بر تبصره 2ماده 221 ناظر بر تبصره 2 ماده 88قانون مجازات اسلامی مجازات تامینی و تربیتی اعمال می گردد.
بنا بر ماده224 قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
لواط
یکی دیگر از ‌جرایمی ‌که مجازاتش حد اعدام تعین گردیده، جرم لواط است.
سب النبی:
به استناد ماده 262 قانون مجازات اسلامی هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف نماید ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.
تبصره: قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب النبی است.
بطور کلی هر گاه اشخاص علیه پیامبر اکرم (ص) و دیگر پیامبران الهی، صفات زشت، قذف و دشنام  دهند به این اشخاص سب النبی ‌می‌گویند و مجازات جرم ارتکابی آنها اعدام ‌است.
سرقت حدی
هر گاه شخصی مرتکب ربودن مال متعلق به غیر شود و چنانکه این ربودن 14 شرط خاص بنا بر ماده268 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد به آن سرقت حدی می گویند که مجازات آن در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
در مرتبه سوم حبس ابد است.
در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
محاربه
محاربه ، به مفهوم سلاح کشیدن علیه مردم با هدف جان، مال و ناموس به نحوی که امنیت جامعه را  به خطر بیندازد و آسایش مردم را از آنها سلب نماید،همچنین هرگاه شخصی با انگیزه شخصی  به سمت یک یا چند نفر خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب نیست ، به هر حال برای مجازات شخصی که مرتکب محاربه  شده چهار مجازات تعیین گردیده است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد
هر یک از این مجازاتها به تشخیص قاضی بعنوان مجازات حدی شخص مرتکب تعیین و اجرا می گردد.
 

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.