توضیحاتی در خصوص مهرالمتعه و مهر المثل و مهرالمسمی

خلاصه
1398/11/09

هنگامی که زوج قبل از همبستر شدن با زوجه او را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود و در این فرض زوج مکلف است بنا بر وضعیت خود از حیث دارایی و ملائت خود چیزی به زوجه بدهدتوضیحاتی در خصوص مهرالمتعه و مهر المثل و مهرالمسمی
مهرالمتعه:
هرگاه عقد ازدواج بدون اینکه مهریه در آن تعیین شده باشد واقع گردد دو فرض به وجود می آید:
1- زوج قبل از همبستر شدن با زوجه او را طلاق دهد.
2- زوج بعد از همبستر شدن با زوجه اقدام به طلاق نماید.
هنگامی که زوج قبل از همبستر شدن با زوجه او را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود و در این فرض زوج مکلف است بنا بر وضعیت خود از حیث دارایی و ملائت خود چیزی به زوجه بدهد اعم از وجه نقد یا اموال منقول یا غیر منقول آن مالی که زوج در چنین مواقعی می پردازد مهرالمتعه نامیده می شود که تفاوت آن با مهرالمثل آن است که در مهرالمثل رعایت شان زوجه مد نظر قرار می گیرد و در مهرالمطعه وضعیت زوج  لحاظ می گردد.
مهرالمثل:
چنانچه عقد ازدواج بدون تعیین مهر واقع شود اگرقبل از همبستر شدن باشد زوجه مستحق چیزی نیست، مگر آنکه زوج او را طلاق دهد، در این صورت زوج باید بر حسب مال خود ازغنا و فقر اعم از وجه نقد یا سایر اموال دیگربه زوجه بپردازد، و آنچه که به زوجه  پرداخته شود به قول فقها متعه است. و اگر به غیر از طلاق عقد ازدواج فسخ شود و همبستری نیزواقع نشده باشد زوجه مستحق مهر و چیزی تحت عنوان متعه نیست.همچنین است هنگامی که یکی از آنها فوت کند.لکن چنانچه همبستری ایجاد شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود. در هر حال منظور از مهرالمثل وضعیت زوجه است از حیث خانوادگی و ظاهر و سن و بکارت و تمکن مالی او ومیزان سواد و تحصیلات زوجه خواهد بود.
مهرالمسمی:
چنانچه عنوان مهر مجهول باشد اینگونه که مهر ذکر شود ولی به طور اجمال و مبهم تعین گردد مثلا می گویند یکصد عدد سکه طلا بعنوان مهر تعیین می شود حال آنکه سکه طلا به لحاظ کمیت و کیفیت  و میزان ارزش آن مختلف است یا یکی از دو قطعه زمین فلان جا به عنوان مهر تعیین میگردد در این صورت مهر باطل است و اما عقد ازدواج صحیح است و  اگر همبستری فی مابین زوج و زوجه واقع شده باشد زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. اما چنانچه مهر عین معین و مشخص باشد ولی ملک زوج نباشد زوجه مستحق مثل آن ملک یا قیمت آن خواهد بود.

بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
وکیل
مهدی مظفری
تهران


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )