توضیحاتی در خصوص مهرالمتعه و مهر المثل و مهرالمسمی

خلاصه
1398/11/09

هنگامی که زوج قبل از همبستر شدن با زوجه او را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود و در این فرض زوج مکلف است بنا بر وضعیت خود از حیث دارایی و ملائت خود چیزی به زوجه بدهدتوضیحاتی در خصوص مهرالمتعه و مهر المثل و مهرالمسمی
مهرالمتعه:
هرگاه عقد ازدواج بدون اینکه مهریه در آن تعیین شده باشد واقع گردد دو فرض به وجود می آید:
1- زوج قبل از همبستر شدن با زوجه او را طلاق دهد.
2- زوج بعد از همبستر شدن با زوجه اقدام به طلاق نماید.
هنگامی که زوج قبل از همبستر شدن با زوجه او را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود و در این فرض زوج مکلف است بنا بر وضعیت خود از حیث دارایی و ملائت خود چیزی به زوجه بدهد اعم از وجه نقد یا اموال منقول یا غیر منقول آن مالی که زوج در چنین مواقعی می پردازد مهرالمتعه نامیده می شود که تفاوت آن با مهرالمثل آن است که در مهرالمثل رعایت شان زوجه مد نظر قرار می گیرد و در مهرالمطعه وضعیت زوج  لحاظ می گردد.
مهرالمثل:
چنانچه عقد ازدواج بدون تعیین مهر واقع شود اگرقبل از همبستر شدن باشد زوجه مستحق چیزی نیست، مگر آنکه زوج او را طلاق دهد، در این صورت زوج باید بر حسب مال خود ازغنا و فقر اعم از وجه نقد یا سایر اموال دیگربه زوجه بپردازد، و آنچه که به زوجه  پرداخته شود به قول فقها متعه است. و اگر به غیر از طلاق عقد ازدواج فسخ شود و همبستری نیزواقع نشده باشد زوجه مستحق مهر و چیزی تحت عنوان متعه نیست.همچنین است هنگامی که یکی از آنها فوت کند.لکن چنانچه همبستری ایجاد شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود. در هر حال منظور از مهرالمثل وضعیت زوجه است از حیث خانوادگی و ظاهر و سن و بکارت و تمکن مالی او ومیزان سواد و تحصیلات زوجه خواهد بود.
مهرالمسمی:
چنانچه عنوان مهر مجهول باشد اینگونه که مهر ذکر شود ولی به طور اجمال و مبهم تعین گردد مثلا می گویند یکصد عدد سکه طلا بعنوان مهر تعیین می شود حال آنکه سکه طلا به لحاظ کمیت و کیفیت  و میزان ارزش آن مختلف است یا یکی از دو قطعه زمین فلان جا به عنوان مهر تعیین میگردد در این صورت مهر باطل است و اما عقد ازدواج صحیح است و  اگر همبستری فی مابین زوج و زوجه واقع شده باشد زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. اما چنانچه مهر عین معین و مشخص باشد ولی ملک زوج نباشد زوجه مستحق مثل آن ملک یا قیمت آن خواهد بود.

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.