معنی اصطلاحات حقوقی بخش هفتم

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

معنی اصطلاحات حقوقی بخش هفتم
مضمون له:
کسی که او را ضمانت می کنند،
مطلقه:
زنی که شوهرش او را طلاق داده باشد.
معد:
مهیا، آماده
معسر:
کسی که به واسطه نداشتن  دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محکمه یا بدهی های خود نباشند.
مغبون:
فریب خورده، کسی که در عقد معوض متضرر از غبن شده است.
مفروز:
جداشده، جدا کردن،هرگاه ملک مشاعی را تقسیم کنند از حالت مشاع به مفروز تبدیل می گردد. مفروز مقابل مشاع است.
مکره:
اکراه شده، شخصی که به اکراه وادار به عملی شده است.
ملائت:
مالداری، تمکن ضد اعسار است.
ملتزم:
متعهد، کسی که حضور در محاکم را با پذیرفتن و تادیه وجه التزام را قبول کرده باشد.
ملزم:
کسی که امری بر او واجب شده باشد.
منجز:
حتمی، قطعی.
منعزل:
کسی که از شغل و سمت خود برکنارشده باشد.
منفصل:
قطع شده، جدا شده،
موصی:
وصیت کننده.
موصی به:
مالی که به ارث گذاشته شده است.
موصی له:
آن که در حق وی وصیت شده،
موقوف علیه:
کسی که از طرف وقف کننده حق بهره بردن از منافع مال موقوفه به او داده شده است.
موقوفه:
آنچه که به وقف داده می شود.
مولی علیه:
کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار گرفته باشه.
نشوز:
ناسازگاری نمودن زوجه از زوج، عدم اجرای وظایف زوجیت از طرف زن بدون عذر شرعی.
نماآت:
افزودنی ها، اضافه شدن ها.محصولات
سایت هزار وکیل امیدوار است از این مطلب رضایت کامل را حاصل نمایید.

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
بهزاد گروسی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
سجاد روزبهانی
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
نجات علی پور
ارومیه
وکیل پایه یک دادگستری
عفت قیصری
کرج
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09161598419 (خرم‌آباد )
09355358473-09212808473 (اراک )
09106667091 (زاهدان )
09127320511 (سمنان )
09150677077 (بجنورد )
09152295970 (بیرجند )
09120212672 (گرگان )
09116633573 (گرگان )
09177415169 (تهران)
09133583557 (یزد)
09196321033 (تهران)