معنی اصطلاحات حقوقی بخش ششم

خلاصه
1398/11/09

نسبت دادن زنا از طرف مرد به زن خود ولعنت کردن به خود، اگر دروغ گفته باشد و تکذیب زن و لعنتمعنی اصطلاحات حقوقی بخش ششم
کفیل:
متعهد در عقد کفالت، ضامن.
لاحق:
آینده، در مقابل سابق است.
لعان:
نسبت دادن زنا از طرف مرد به زن خود ولعنت کردن به خود، اگر دروغ گفته باشد و تکذیب زن و لعنت بر خود اگر شوهر او راست گفته باشد.
ماذون:
کسی که از طرف صاحب حق و یا از طرف حاکم و یا نماینده قانونی او اذن در فعلی دارا شده باشد.
مافی الذمه:
آنچه بر عهده کسی است.
ماخوذه:
اخذ شده گرفته شده.
مبیع:
آنچه مورد بیع قرار می گیرد.
متعاملین:
معامله کنندگان.
مرهونه:
به گرو گرفته شده،
مزارعه:
به نوعی عقد که در آن یک طرف زمینی را برای کشت و زرع و تقسیم فی مابین به طرف دیگر می دهد.
مساقات:
معمله ایی بین مالک درختان و مانند آنها با کارگر در مقابل سهم مشاع معین از ثمره که همان میوه و محصول و غیره است.
مستحق للغیر:
هرگاه مالی مورد معامله در یکی از عقود واقع شود و پس از عقد معلوم گردد که آن مال متعلق به ناقل نبوده بلکه مال شخص ثالث بوده آن مال مستحق للغیر است.
مسلوب:
سلب شده.
مشاع:
جدا نشده، قسمت نشده، هر مالی که بین چند نفر مشترک باشد.
مشغول الذمه:
کسی که تعهد خود را به جا نیاورده باشد و دین خود را نپرداخته باشد.
مصاهره:
رابطه ایی که به واسطه ازدواج بین زوجه و خویشاوندان هر یک از دوطرف ایجاد می شود.
مضاربه:
عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
مضمون عنه:
در ضمان عقدی شخص ثالثی را که از او ضمانت شده است مضمون عنه می گویند.
پایان بخش ششم معانی و اصطلاحات حقوقی.
سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از آن کسب نموده باشید.

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.