معنی اصطلاحات حقوقی بخش ششم

خلاصه
1398/11/09

نسبت دادن زنا از طرف مرد به زن خود ولعنت کردن به خود، اگر دروغ گفته باشد و تکذیب زن و لعنتمعنی اصطلاحات حقوقی بخش ششم
کفیل:
متعهد در عقد کفالت، ضامن.
لاحق:
آینده، در مقابل سابق است.
لعان:
نسبت دادن زنا از طرف مرد به زن خود ولعنت کردن به خود، اگر دروغ گفته باشد و تکذیب زن و لعنت بر خود اگر شوهر او راست گفته باشد.
ماذون:
کسی که از طرف صاحب حق و یا از طرف حاکم و یا نماینده قانونی او اذن در فعلی دارا شده باشد.
مافی الذمه:
آنچه بر عهده کسی است.
ماخوذه:
اخذ شده گرفته شده.
مبیع:
آنچه مورد بیع قرار می گیرد.
متعاملین:
معامله کنندگان.
مرهونه:
به گرو گرفته شده،
مزارعه:
به نوعی عقد که در آن یک طرف زمینی را برای کشت و زرع و تقسیم فی مابین به طرف دیگر می دهد.
مساقات:
معمله ایی بین مالک درختان و مانند آنها با کارگر در مقابل سهم مشاع معین از ثمره که همان میوه و محصول و غیره است.
مستحق للغیر:
هرگاه مالی مورد معامله در یکی از عقود واقع شود و پس از عقد معلوم گردد که آن مال متعلق به ناقل نبوده بلکه مال شخص ثالث بوده آن مال مستحق للغیر است.
مسلوب:
سلب شده.
مشاع:
جدا نشده، قسمت نشده، هر مالی که بین چند نفر مشترک باشد.
مشغول الذمه:
کسی که تعهد خود را به جا نیاورده باشد و دین خود را نپرداخته باشد.
مصاهره:
رابطه ایی که به واسطه ازدواج بین زوجه و خویشاوندان هر یک از دوطرف ایجاد می شود.
مضاربه:
عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
مضمون عنه:
در ضمان عقدی شخص ثالثی را که از او ضمانت شده است مضمون عنه می گویند.
پایان بخش ششم معانی و اصطلاحات حقوقی.
سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از آن کسب نموده باشید.

بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل
سحر کرباسی
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل
سولماز شکری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حسین جمالی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
امین ساکی
خرم‌آباد


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09365131897-02634941205-02634941206 (کرج)