معنی اصطلاحات حقوقی بخش پنجم

خلاصه
1398/11/04

معنی اصطلاحات حقوقی بخش پنجم مدتی که زن پس از طلاق یا فوت شوهرنباید شوهر کندمعنی اصطلاحات حقوقی بخش پنجم
عده:
مدتی که زن پس از طلاق یا فوت شوهرنباید شوهر کند.
عطف:
بازگرداندن.
عقد جائز:
عقدی است که طبعا قابل فسخ است ودر صورت فوت، جنون و سفه یکی از طرفین منفسخ میشود.
عقد خیاری:
عقدی که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
عقد لازم:
عقدی که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین.
عقد معلق:
عقدی که تاثیر آن بر حسب انشا، موقوف به امر دیگری باشد.
عقد مکره:
مکره آن است که به تهدید دیگری اقدام به انعقاد عقد کند.
عقد منجز:
عقدی که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق  خواهد بود.
علیه:
بر او، بر ضرر او.
عنن:
ناتوانی جنسی، عدم توانایی مقاربت در مرد.
عوض:
در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را وض نامند. همچنین عوض به مالی گفته می شود که از طرف قبول کننده داده می شود.
عوضین:
یعنی عوض و معوض در عقود مالی معوض.
غبن:
خدعه و نیرنگ، بهم خوردگی تعادل ارزش عوضین است به ضرر یک طرف عقد بدون این که متضرر راضی به آن باشد.
 غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.
غیر منقول:
مالی که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد مانند زمین.
فضولی:
کسی که در عقد، مال غیر را موضوع معامله قرار دهد بدون اینکه از طرف مالک اذن داشته باشد.
قرابت رضائی:
از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:
1- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
2- شیر مستقیما از پستان مکیده باشد
3- طفل حداقل یک شبانه روز یا پانزده مرتبه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه غذای دیگر یا شیر زن دیگری را بخورد.
4- طفل قبل از اینکه دو ساله شود به شکل فوق شیر خورده باشد.
5- شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد ، بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضائی داشته باشد که یکی را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضائی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
قهری:
ضد ارادی ضداختیاری .
پایان بخش پنحم اصطلاحات و معانی حقوقی.
وب سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از مطالب فوق حاصل نمایید.

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.