معنی اصطلاحات حقوقی بخش پنجم

خلاصه
1398/11/04

معنی اصطلاحات حقوقی بخش پنجم مدتی که زن پس از طلاق یا فوت شوهرنباید شوهر کندمعنی اصطلاحات حقوقی بخش پنجم
عده:
مدتی که زن پس از طلاق یا فوت شوهرنباید شوهر کند.
عطف:
بازگرداندن.
عقد جائز:
عقدی است که طبعا قابل فسخ است ودر صورت فوت، جنون و سفه یکی از طرفین منفسخ میشود.
عقد خیاری:
عقدی که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
عقد لازم:
عقدی که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین.
عقد معلق:
عقدی که تاثیر آن بر حسب انشا، موقوف به امر دیگری باشد.
عقد مکره:
مکره آن است که به تهدید دیگری اقدام به انعقاد عقد کند.
عقد منجز:
عقدی که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق  خواهد بود.
علیه:
بر او، بر ضرر او.
عنن:
ناتوانی جنسی، عدم توانایی مقاربت در مرد.
عوض:
در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را وض نامند. همچنین عوض به مالی گفته می شود که از طرف قبول کننده داده می شود.
عوضین:
یعنی عوض و معوض در عقود مالی معوض.
غبن:
خدعه و نیرنگ، بهم خوردگی تعادل ارزش عوضین است به ضرر یک طرف عقد بدون این که متضرر راضی به آن باشد.
 غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.
غیر منقول:
مالی که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد مانند زمین.
فضولی:
کسی که در عقد، مال غیر را موضوع معامله قرار دهد بدون اینکه از طرف مالک اذن داشته باشد.
قرابت رضائی:
از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:
1- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
2- شیر مستقیما از پستان مکیده باشد
3- طفل حداقل یک شبانه روز یا پانزده مرتبه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه غذای دیگر یا شیر زن دیگری را بخورد.
4- طفل قبل از اینکه دو ساله شود به شکل فوق شیر خورده باشد.
5- شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد ، بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضائی داشته باشد که یکی را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضائی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
قهری:
ضد ارادی ضداختیاری .
پایان بخش پنحم اصطلاحات و معانی حقوقی.
وب سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از مطالب فوق حاصل نمایید.

بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل
سحر کرباسی
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل
سولماز شکری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حسین جمالی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
امین ساکی
خرم‌آباد


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09365131897-02634941205-02634941206 (کرج)