طلاق و انواع آن

خلاصه
1398/11/04

طلاق به معنی پایان قانونی زوجیت است و جدایی زوج از زوجه است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از بین خواهد رفت.طلاق و انواع آن
طلاق به معنی پایان قانونی زوجیت است و جدایی زوج از زوجه است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از بین خواهد رفت. بطور معمول اقدام به طلاق هنگامی انجام می شود که میان زوج و زوجه ناسازگاری به وجود می آید لذا زوجین مبادرت به طلاق می نمایند علی ایحال وب سایت هزار وکیل انواع طلاق را به شرح زیر توضیح می دهد:
طلاق رجعی:
طلاقی است که زوج با پرداخت مهر، زوجه خود را مطلقه کند. در این قسم طلاق در مدت عده زوج حق رجوع دارد. رجوع هم ممکن است به لفظ واقع شود، مثل این که زوج بگوید (رجوع کردم) یا عملا اقدامی کند که آن اعمال جز برای شوهر نسبت به زن خود جایز نیست، در طلاق رجعی، نفقه زوجه در ایام عده بر عهده زوج خواهد بود. چنانچه زوجه باردار باشد و زوج او را مطلقه نماید ولو اینکه طلاق بائن باشد تا زوج وضع حمل نکرده نفقه او بر عهده زوج است.
طلاق عدی:
اگر کسی زوجه خود را طلاق دهد به طلاق رجعی و در عده رجوع کند و با او مواقعه نماید و سپس او را طلاق دهد و پس از طلاق دوم نیز رجوع کرده و با آن زن مواقعه نماید و باز طلاق دهد این طلاق سوم بائن است و زوج حق رجوع ندارد و نمی تواند آن زن را عقد کند مگر اینکه دیگری او را به عقد دائم بگیرد و پس از دادن  طلاق و انقضاء عده زوج اول می تواند آن زن را به عقد خود در آورد. در این مرتبه نیز اگر طلاق دهد سپس رجوع کند و مواقعه نماید باز طلاق دهدو سپس رجوع کرده و مواقعه نماید در مرتبه سوم طلاق بائن خواهد بود و مانند اول نمی تواند رجوع کرده و یا عقد جدید کند مگر پس از محلل ولو این که دومی همان محلل اولی باشد.
طلاق مبارات:
این نوع طلاق صورتی است که طرفین از یکدیگر متنفر شده و اقدام به طلاق نمایند.
طلاق خلع:
طلاق گرفتن زن از شوهر با بخشیدن مهر خود یا با دادن مال. این نوع طلاق چنانچه پیش از رجوع زن به ما بذل(آنچه که بخشیده) باشد بائن است و زوج حق روع ندارد، اما هنگامی که زوجه به آنچه بخشیده رجوع کند زوج نیز می تواند به زوجه رجوع کند.

بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل
سحر کرباسی
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل
سولماز شکری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حسین جمالی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
امین ساکی
خرم‌آباد


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09365131897-02634941205-02634941206 (کرج)