معنی اصطلاحات حقوقی بخش چهارم

خلاصه
1398/11/04

هرگاه یکی ازفروشندگان وجود صفت معینی را در موضوع معامله تعهد کرده باشد این تعهد را شرط صفت می گویند. که در این صورت حتما باید موضوع مورد معامله عین معینمعنی اصطلاحات حقوقی بخش چهارم
رجعیه:
زنی که به طلاق رجعی مطلقه شده باشد.
رجوع:
انصراف، برگشتن، برگشت به حالت قبل از عقد معین.
سبب مملک:
سببی است که موجب تملک کسی شود مانند بیع و وصیت و حیازت مباحات.
سفه:
صفت شخص بالغ که تصرفات او در اموال و حقوق خویش جنبه عقلانی نداشته باشد، عدم رشد.
شرط صفت:
هرگاه یکی ازفروشندگان وجود صفت معینی را در موضوع معامله تعهد کرده باشد این تعهد را شرط صفت می گویند. که در این صورت حتما باید موضوع مورد معامله عین معین باشد.
شرط نتیجه:
شرط تحقق اثری به دنبال تحقق امری بدون این که برای تحقق آن اثر اراده جدیدی به کار رود.
شفیع:
صاحب حق شفعه
طلاق بائن:
طلاق بائن آن است که زوج حق رجوع ندارد اعم از اینکه مطلقه عده داشته باشد یا نه.

1- طلاق قبل از دخول مانند آنکه کسی با زنی ازدواج کند و قبل از همبستر شدن و دخول او را طلاق دهد.
2- طلاق صغیره، یعنی دختری که کمتر از نه سال داشته باشد ولو آن که به او دخول کرده باشد.
3- طلاق یائسه، یعنی زنی که از حیض دیدن افتاده باشد.
4- این سه طلاق بائن عده ندارد و زن می تواند پس از طلاق بدون گرفتن عده شوهر کند.
پایان بخش چهارم اصطلاحات حقوقی. وب سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی از مطلب فوق برای شما حاصل گردد.اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.