شرایط صدوراجراییه وترتیب اجرادر پرونده حقوقی

خلاصه
1398/11/04

هنگامی که پرونده حقوقی طی تنظیم وتقدیم دادخواست شروع می شود، پس ازارسال دادخواست وضمائم آن برای خوانده و تعین وقت از طرف مدیر دفتر دادگاه و ابلاغ اخطاریهشرایط صدوراجراییه وترتیب اجرادر پرونده حقوقی
 هنگامی که پرونده حقوقی طی تنظیم وتقدیم دادخواست شروع می شود، پس ازارسال دادخواست وضمائم آن برای خوانده و تعین وقت از طرف مدیر دفتر دادگاه و ابلاغ اخطاریه جهت حضور در وقت مقرر، انجام سایر تشریفات قانونی و در نهایت صدور حکم و پس از آن قطعیت حکم نوبت به اجرای آن حکم قطعی می رسد که به شرح زیر توضیح داده می شود.
شرایط صدور اجراییه نسبت به احکام لازم الاجرا متفاوت است به طور کلی می توان گفت که برای صدور اجراییه 3 مرحله باید انجام شده باشد.
1- ابلاغ حکم.2- حکم قطعیت یابد.3- محکوم له تقاضای صدور اجرایئه نماید.
علی القاعده اجراییه را دادگاهی که حکم بدوی را صادر کرده انجام می دهد.صدور اجراییه اینگونه است که مدیر دفتر اجراییه را بر روی برگ های مخصوص به نام برگ اجراییه تنظیم می کند، تعداد برگه های اجراییه نیز مانند برگه های دادخواست است یعنی به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه، یکی از برگهای اجراییه در پرونده بایگانی نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده بایگانی میشود و یک نسخه نیز به محکوم علیه تحویل می شود. پس از تنظیم این برگه ها محکوم له هزینه اجرا را پرداخت می نماید مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی پس ازتنظیم اجراییه آنرا به همراه گزارشات لازم در پرونده به رییس دادگاه تقدیم می کند سپس رییس دادگاه نیز با توجه به اوراق اجراییه و درخواست آن اقدام به صدور دستور اجرای اجراییه می نماید.
اجراییه به محکوم علیه بنابر قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ می شود، اجراییه به محلی ابلاغ خواهد شد که دادخواست، احضاریه و دادنامه به آن نشانی ابلاغ شده است. عملیات اجرا نیز به شخصی بنام دادورز(مامور اجرا) سپرده می شود در نهایت چنانچه محکوم علیه شخصا در مهلت مقرراقدام به مسترد نمودن مال یا خلع ید یا..... ننماید عملیات اجرا آغاز می شود.
سایت هزار وکیل امیدوار است نهایت رضایتمندی از این مطلب را داشته باشید.

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.