شرایط صدوراجراییه وترتیب اجرادر پرونده حقوقی

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

شرایط صدوراجراییه وترتیب اجرادر پرونده حقوقی
 هنگامی که پرونده حقوقی طی تنظیم وتقدیم دادخواست شروع می شود، پس ازارسال دادخواست وضمائم آن برای خوانده و تعین وقت از طرف مدیر دفتر دادگاه و ابلاغ اخطاریه جهت حضور در وقت مقرر، انجام سایر تشریفات قانونی و در نهایت صدور حکم و پس از آن قطعیت حکم نوبت به اجرای آن حکم قطعی می رسد که به شرح زیر توضیح داده می شود.
شرایط صدور اجراییه نسبت به احکام لازم الاجرا متفاوت است به طور کلی می توان گفت که برای صدور اجراییه 3 مرحله باید انجام شده باشد.
1- ابلاغ حکم.2- حکم قطعیت یابد.3- محکوم له تقاضای صدور اجرایئه نماید.
علی القاعده اجراییه را دادگاهی که حکم بدوی را صادر کرده انجام می دهد.صدور اجراییه اینگونه است که مدیر دفتر اجراییه را بر روی برگ های مخصوص به نام برگ اجراییه تنظیم می کند، تعداد برگه های اجراییه نیز مانند برگه های دادخواست است یعنی به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه، یکی از برگهای اجراییه در پرونده بایگانی نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده بایگانی میشود و یک نسخه نیز به محکوم علیه تحویل می شود. پس از تنظیم این برگه ها محکوم له هزینه اجرا را پرداخت می نماید مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی پس ازتنظیم اجراییه آنرا به همراه گزارشات لازم در پرونده به رییس دادگاه تقدیم می کند سپس رییس دادگاه نیز با توجه به اوراق اجراییه و درخواست آن اقدام به صدور دستور اجرای اجراییه می نماید.
اجراییه به محکوم علیه بنابر قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ می شود، اجراییه به محلی ابلاغ خواهد شد که دادخواست، احضاریه و دادنامه به آن نشانی ابلاغ شده است. عملیات اجرا نیز به شخصی بنام دادورز(مامور اجرا) سپرده می شود در نهایت چنانچه محکوم علیه شخصا در مهلت مقرراقدام به مسترد نمودن مال یا خلع ید یا..... ننماید عملیات اجرا آغاز می شود.
سایت هزار وکیل امیدوار است نهایت رضایتمندی از این مطلب را داشته باشید.

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
وکیل
مهدی مظفری
تهران
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09161598419 (خرم‌آباد )
09116633573 (گرگان )