توضیحاتی در رابطه با اجرای حکم قطعی حقوقی

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

توضیحاتی در رابطه با اجرای حکم قطعی حقوقی
هنگامی که پس از محاکمه، حکمی قطعی به نفع خواهان صادر می شود چگونگی اجرای آن حکم مورد توجه قرار می گیرد، بعنوان مثال دادگاه شخص خوانده را، محکوم به پرداخت یک میلیون تومان در حق خواهان می نماید اینک خواهان چگونه می تواند مبلغ محکوم به یعنی مبلغ یک میلیون تومان را اخذ نماید؟
پس از صدور حکم قطعی در شرایطی اجرای حکم قطعی ممکن است که مفاد آن به محکوم علیه، وکیل یا قائم مقام قانونی او مانند ورثه ابلاغ شده باشد. از طرفی علاوه بر این محکوم له باید از دادگاه، اجرای مفاد حکم را درخواست نماید (یعنی تقاضای اجرای اجراییه نماید).
اجرای احکام در موضوعات حقوقی متفاوت از امور کیفری است چرا که در موضوعات حقوقی پس از قطعیت حکم و جهت اجرای آن محکوم له می بایست تقاضای اجرای اجراییه نماید ودرغیر اینصورت عملیات اجرایی حکم قطعی حقوقی انجام نمی شود البته بجز در پرونده هایی که خوانده آن دولت یا نهادی وابسته به دولت باشد که در این شرایط صدور اجراییه ضروری نیست و به دستور دادگاه حکم به اجرا در می آید.
در امور کیفری نیز موضوع قدری متفاوت است چرا که پس از قطعیت یک حکم علیه شخص متهم و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری، این واحد از دادسرا مکلف به اجرای احکام قطعیت یافته است و اجرای آن نیازی به تقاضای اجرا از طرف شاکی ندارد.
در زمان فوت محکوم علیه امکان اجرای مفاد حکم قطعی چگونه است؟
پس از صدور حکم قطعی چنانچه محکوم علیه فوت نماید ابتدا مفاد اجراییه به ولی، قیم، امین، وصی یا ورثه ابلاغ می شود، اگر اموالی از محکوم علیه متوفی به عنوان ماترک باقی مانده باشد که ملزم به پرداخت می شوند. لکن در صورتی که اموالی باقی نمانده باشد چنانچه موضوع خواسته اخذ وجه یا مالی باشدامکان وصول خواسته نیست.
علی الاصول اجراییه توسط واحد اجرای احکام دادگاه نخستین به اجرا گذاشته می شود وچنانچه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی می باست در حوزه قضایی دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به اجرای احکام دادگاه آن حوزه نیابت داده می شود.
گروه سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از این مطلب حاصل نمایید.

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل
بهزاد گروسی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
سجاد روزبهانی
تهران
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09161598419 (خرم‌آباد )