توضیحاتی در رابطه با اجرای حکم قطعی حقوقی

خلاصه
1398/10/27

هنگامی که پس از محاکمه، حکمی قطعی به نفع خواهان صادر می شود چگونگی اجرای آن حکم مورد توجه قرار می گیرد، بعنوان مثال دادگاه شخص خوانده را، محکوم به پرداخت یک میلیون تومان در حقتوضیحاتی در رابطه با اجرای حکم قطعی حقوقی
هنگامی که پس از محاکمه، حکمی قطعی به نفع خواهان صادر می شود چگونگی اجرای آن حکم مورد توجه قرار می گیرد، بعنوان مثال دادگاه شخص خوانده را، محکوم به پرداخت یک میلیون تومان در حق خواهان می نماید اینک خواهان چگونه می تواند مبلغ محکوم به یعنی مبلغ یک میلیون تومان را اخذ نماید؟
پس از صدور حکم قطعی در شرایطی اجرای حکم قطعی ممکن است که مفاد آن به محکوم علیه، وکیل یا قائم مقام قانونی او مانند ورثه ابلاغ شده باشد. از طرفی علاوه بر این محکوم له باید از دادگاه، اجرای مفاد حکم را درخواست نماید (یعنی تقاضای اجرای اجراییه نماید).
اجرای احکام در موضوعات حقوقی متفاوت از امور کیفری است چرا که در موضوعات حقوقی پس از قطعیت حکم و جهت اجرای آن محکوم له می بایست تقاضای اجرای اجراییه نماید ودرغیر اینصورت عملیات اجرایی حکم قطعی حقوقی انجام نمی شود البته بجز در پرونده هایی که خوانده آن دولت یا نهادی وابسته به دولت باشد که در این شرایط صدور اجراییه ضروری نیست و به دستور دادگاه حکم به اجرا در می آید.
در امور کیفری نیز موضوع قدری متفاوت است چرا که پس از قطعیت یک حکم علیه شخص متهم و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری، این واحد از دادسرا مکلف به اجرای احکام قطعیت یافته است و اجرای آن نیازی به تقاضای اجرا از طرف شاکی ندارد.
در زمان فوت محکوم علیه امکان اجرای مفاد حکم قطعی چگونه است؟
پس از صدور حکم قطعی چنانچه محکوم علیه فوت نماید ابتدا مفاد اجراییه به ولی، قیم، امین، وصی یا ورثه ابلاغ می شود، اگر اموالی از محکوم علیه متوفی به عنوان ماترک باقی مانده باشد که ملزم به پرداخت می شوند. لکن در صورتی که اموالی باقی نمانده باشد چنانچه موضوع خواسته اخذ وجه یا مالی باشدامکان وصول خواسته نیست.
علی الاصول اجراییه توسط واحد اجرای احکام دادگاه نخستین به اجرا گذاشته می شود وچنانچه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی می باست در حوزه قضایی دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به اجرای احکام دادگاه آن حوزه نیابت داده می شود.
گروه سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از این مطلب حاصل نمایید.

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.