توضیحاتی در خصوص حکم حضوری

خلاصه
1398/10/26

هر حکمی که از دادگاه صادر میشود حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند و به طور کتبی هم دفاع ننوده و یاتوضیحاتی در خصوص حکم حضوری
هر حکمی که از دادگاه صادر میشود حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند و به طور کتبی هم دفاع ننوده و یا اخطاریه به خوانده، ابلاغ واقعی نشده باشد.
قاعده و اصل کلی بر حضوری بودن احکام دادگاه ها است. در نتیجه حکم غیابی بنوعی استثنا است که در این موضوع نیز تفسیر اینکه حکم صادره حضوری است یاغیابی در محدوده نص قانون انجام می شود و هر گاه نسبت به حضوری یا غیابی بودن یک حکم شک نماییم علی القاعده اصل را بر حضوری بودن حکم دادگاه می گذاریم .
در فرضی، دعوایی با چندین خوانده که یکی از خواندگان حتی در یک جلسه دادگاه حاضر شود ویا یک لایحه تقدیم دادگاه نماید،یا دادخواست به او ابلاغ واقعی شود لکن دیگر خواندگان در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند لایحه ایی نیز به دادگاه تقدیم ننمایند و دادخواست نیز به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم دادگاه نسبت به آن یک نفر حضوری و در خصوص سایر خواندگان غیابی است.
بنابراین چنانچه خوانده در یکی از جلسات دادگاه حاضر شود یا یک لایحه ارسال نماید، یا اینکه ابلاغ به خوانده واقعی باشد حتی اگردر هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد باز هم موجب حضوری بودن حکم صادره است.
در هر حال برای صدور حکم غیابی در نظر گرفتن 3 نکته الزامی است که در صورت عدم وجود هر یک از این شروط موجب حضوری بودن حکم صادره خواهد بود.
1- خوانده، وکیل یا قائم مقام قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشند.
2- هچ گونه دفاع کتبی نکرده باشد.
3- دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد.
بنابر این چنانچه دوشرط اول نباشد لکن دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد رای صادره حضوری خواهد بود.
نکته هیچ قراری غیابی وجود ندارد و تنها در احکام صادره از محاکم امکان غیابی بودن وجود دارد.
وب سایت هزار وکیل به نشانی اینترنتی www.hezarvakil.ir امید وار است نهایت رضایت مندی را از مطلب فوق داشته باشید.

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.