قرار تامین خواسته کاربرد وشرایط آن

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

قرارتامین خواسته کاربرد وشرایط آن
قرار تامین خواسته از جمله قرارهای تامین در دعاوی به جهت جلوگیری از تضییع حق خواهان است که به شرح زیر شرایط  امکان استفاده وکاربرد آن توضیح داده می شود.
اجرای قرار تامین خواسته به این معناست که خواهان قادر است از ابتدای طرح دعوا خواسنه خود را از نقل وانتقال یا مخفی نمودن آن جلوگیری نماید تا پس از صدور حکم علیه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتی اخذ نماید. در هر حال خواهان با استفاده از اجرای قرار تامین خواسته، اموال و حقوقش که در اختیار خوانده است را مورد محافظت قرار می دهد که بعد از اینکه دادگاه به نفع او رای دادبرای اخذ آنها با مشکلی مواجه نشود.
مثلا (الف) ملکی را از (ب) خریداری نموده و پول آن را هم به (ب) (فروشنده) پرداخت کرده است لکن (ب) سند ملک را به نام او ثبت نمی کند در اینجا (الف)(خریدار) برای اینکه (ب)، آن ملک را با همان سند مجددا به شخص دیگری نفروشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته می کند تا با این راه از نقل و انتقال آن ملک جلوگیری کند در این شرایط با صادر شدن حکم با توجه به توقیف ملک به واسطه صدور قرار تامین مشکلی جهت اخذ آن وجود ندارد.
به جهت صدور قرار تامین خواسته موارد زیر الزامی هستند
1-دعوا مستند به سند رسمی باشد.
2-خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
3-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب  قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می باشد.
4-خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقدا به صندوق دولت بپردازد

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل
بهزاد گروسی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
سجاد روزبهانی
تهران
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09161598419 (خرم‌آباد )