توضیحاتی در رابطه با دادگاه بدوی ومرجع تجدید نظرخواهی

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

توضیحاتی در رابطه  با دادگاه بدوی و مرجع تجدید نظرخواهی
هنگامی که شما تصمیم به اقامه دعوی حقوقی یا طرح شکایت کیفری دارید، علی القاعده تقاضای خود را باید به مرجع قضایی تقدیم نمایید، در دعاوی حقوقی مرجع قضایی که ابتدا شروع به رسیدگی می نمایید ودرموضوعات کیفری پس از بررسی پرونده در دادسرا وصدور قرار مجرمیت پرونده به دادگاه ارسال می گردد،در هر حال به دادگاهی که از ابتدا یک پرونده را مورد بررسی قرار داده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نموده و در نهایت رای صادر می کند دادگاه بدوی است، چنانچه این دادگاه نیز نسبت به رسیدگی صلاحیت داشته باشد پس از تصمیم گیری مبادرت به صدور رای می نماید این رای نیز رای بدوی است.
هرگاه دردادگاهی که ابتدا شروع به رسیدگی می نماید رائی صادر گرد الزاما به این معنا نیست که پرونده مختومه گردیده است و حکم صادره نیز قطعی است چرا که در اکثرآراء صادره از دادگاه های بدوی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ امکان تجدید نظر خواهی برای طرفین نسبت به آن پرونده در مرجع بالاترممکن است.
گاهی رای صادره از دادگاه کیفری 2 صادر گردیده است که طرفین دعوا نسبت به آن  ظرف مدت 20 روز امکان تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را خواهند داشت، چنانچه رای صادره از دادگاه کیفری 1 صادر گردد مرجع تجدید نظر خواهی ازآن دیوان عالی کشور خواهد بود.
تجدیدنظرخواهی از یک رای به این معناست که آن طرف پرونده که نسبت به رای صادره معترض است می تواند از مرجع قضایی بالاتر بخواهد که نسبت به پرونده بررسی و رسیدگی مجدد داشته باشد.

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
وکیل
مهدی مظفری
تهران
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09161598419 (خرم‌آباد )
09116633573 (گرگان )