توضیحاتی در رابطه با مهریه

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


توضیحاتی در رابطه با مهریه
از حقوق مالی زن، مهریه است که به واسطه عقد ازدواج  به زوجه تعلق می گیرد، و به موجب عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود که هر زمان بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید همچنین زوجه می تواند از حق حبس مطالبه مهریه مطابق ماده1085 قانون مدنی استفاده  نماید که در این شرایط زوجه حتی با عدم تمکین وعدم امکان الزام وی به تمکین از نفقه برخوردار می شود.
بنابر ماده 1082 قانون مدنی (به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن انجام دهد.) بنابراین از حقوق مالی که به مجرد عقد ازدواج به زوجه تعلق می گیرد، مهریه است .همانطور که از این ماده استنباط می شود پس از اینکه عقد ازدواجی فی مابین زن و مرد واقع شود زن مالک تمام مهریه خواهد شد مگر در زمان عقد وقبل ازهمبستر شدن زوج با زوجه که زن مالک نصف مهریه است.
هیچ عاملی قادر به جلوگیری از این مالکیت نمی شود حتی عدم تمکین زوجه، اثبات نشوز، اثبات ارتباط نامشروع و.... موجب سقوط مهریه از ذمه زوج نمی شود.همچنین مهریه به ارث نیز می رسد. در عقد موقت هرگاه مهریه تعیین نگردیده باشد عقد باطل است لکن درعقد دائم تعیین مهریه شرط و لازم نیست و چنانچه در زمان عقد، مهریه ایی تعیین نشده باشد، عقد صحیح است لذا زوج و زوجه می توانند بعد از ازدواج در مورد مهریه توافق کنند و آنرا تعیین نمایند به همین سبب صرف اینکه مهریه در هنگام عقد تعیین شده باشد یا نشده باشد عقد دائم صحیح است.
در رابطه با چگونگی پرداخت، مطالبه واخذ مهریه می توان آنرا به دو شکل تقسیم نمود. الف:مهریه عند المطالبه، ب:مهریه عندالاستطاعه، که با یکدیگر متفاوت بوده و احکام خاص خود را دارند، تفاوت این دو از این جهت است که برای دریافت مهریه عندالاستطاعه زن باید استطاعت، تمکن یا توان مالی مرد را برای پرداخت مهریه ثابت کند که در مهریه عندالمطالبه اینچنین نیست.

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
وکیل
مهدی مظفری
تهران
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09161598419 (خرم‌آباد )
09116633573 (گرگان )