تفاوت خواهان وخوانده در دعاوی حقوقی

خلاصه
1398/10/21

هرگاه شما نسبت به فردی می خواهید اقامه دعوی حقوقی نمایید(در دادگاه حقوقی و در موضوعی حقوقی از او شکایت کنید) باید متن شکایت خود را در یک فرم چاپی که از دادگستری تهیه می نمایتفاوت خواهان وخوانده در دعاوی حقوقی
هرگاه شما نسبت به فردی می خواهید اقامه دعوی حقوقی نمایید(در دادگاه حقوقی و در موضوعی حقوقی  از او شکایت کنید) باید متن شکایت  خود را در یک فرم چاپی که از دادگستری تهیه  می نمایید بنویسید واین دادخواست را به مراجع حقوقی صلاحیت دارتقدیم کنید. در واقع تنظیم دادخواست که خواسته شما را معین می کند اولین گام برای طرح یک دعوی حقوقی است.
دقت داشته باشید که تنظیم فرم دادخواست کاری تخصصی است وبهتر است با نظر وکیل یا مشاور حقوقی انجام گیرد.
خواهان شخصی است که برای اثبات حقی یا رفع ظلمی نسبت به خود اقدام به تنظیم دادخواست وتقدیم به دادگاه می کند خواهان باید نسبت به موضوعی که برای اثبات آن اقدام به طرح  دادخواست میکند خود ذی نفع باشد وچنانچه شخصی از طرف سفیه یا صغیر اقدام به طرح دادخواست می نماید باید صلاحیت قانونی داشته باشد مثلا ولی یا قیم صغیر و سفیه باشد.
خواهان نیز به شخصی گفته می شود که دعوای حقوقی را برعلیه او تنظیم نموده اند و باید از خود در رابطه با ادعای خواهان در دادگاه صالح به رسیدگی دفاع کند.اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.