موضوعاتی در خصوص تنظیم وکالتنامه

خلاصه
1398/10/21

تنظیم وکالتنامه های وکیل دادگستری متفاوت از وکالتنامه هایی است که در دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم می گردند ومستلزم حضور در این دفاتر نیست، فرم وکالتنامه وکیل دادگستری در 3 نسخه تموضوعاتی در خصوص تنظیم وکالتنامه
تنظیم وکالتنامه های وکیل دادگستری متفاوت از وکالتنامه هایی است که در دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم می گردند ومستلزم حضور در این دفاتر نیست، فرم وکالتنامه وکیل دادگستری در 3 نسخه تنظیم می شود، نسخه اول تقدیم به دادگاه یا دادسرا، نسخه دوم به موکل تحویل داده می شود و نسخه سوم نزد وکیل باقی می ماند.
از آنجایی که رسیدگی به پرونده در محاکم مختلف اعم از دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور واجرای احکام می باشد به این سبب اختیارات وکیل واینکه تا چه مرحله ایی امکان مراجعه وحضور به پرونده موکل را دارد الزامی است وحتی اینکه تا چه مرحله ایی وکیل، وکالت در حضور در مراجع قضایی را دارد در حق الوکاله نیز موثر است.
در پرونده هایی که در محاکم حقوقی ونیز پرونده هایی که محاکم کیفری 2 صالح بر رسیدگی هستند هر شخص می تواند تا 2 وکیل معرفی نماید.
وکیل نمی تواند نتیجه یک پرونده را برای موکل تضمین نماید لیکن با رجوع به تجربیات خود تا حدودی امکان پیش بینی نتیجه  آنرا دارد.
وکیل پرونده امکان اعلام استعفای وکالت نسبت به موکل را دارد اما این استعفا نباید در زمان نزدیک بودن به وقت رسیدگی پرونده باشد وباید به نحوی باشد که قرارداد با وکیل دیگر ممکن باشد، موکل نیز می تواند وکیل خود را عزل نماید که در این صورت حق الوکاله وکیل بنابر قرارداد پرداخت می گردد مگر اینکه وکیل و موکل توافق دیگری کرده باشند.
بهتر این است که در خصوص پرداخت هر گونه وجه چنانچه، وجه نقد باشد رسیدی نیز در قبال آن اخذ شود و چنانچه پرداخت ها از طریق فیش واریزی یا کارت به کارت باشد این فیش ها در حکم رسید هستند. 

بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حسین جمالی
تهران


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09196321033 (تهران)
09143201031 (تبریز)