موضوعاتی در خصوص تنظیم وکالتنامه

خلاصه
1398/10/21

تنظیم وکالتنامه های وکیل دادگستری متفاوت از وکالتنامه هایی است که در دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم می گردند ومستلزم حضور در این دفاتر نیست، فرم وکالتنامه وکیل دادگستری در 3 نسخه تموضوعاتی در خصوص تنظیم وکالتنامه
تنظیم وکالتنامه های وکیل دادگستری متفاوت از وکالتنامه هایی است که در دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم می گردند ومستلزم حضور در این دفاتر نیست، فرم وکالتنامه وکیل دادگستری در 3 نسخه تنظیم می شود، نسخه اول تقدیم به دادگاه یا دادسرا، نسخه دوم به موکل تحویل داده می شود و نسخه سوم نزد وکیل باقی می ماند.
از آنجایی که رسیدگی به پرونده در محاکم مختلف اعم از دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور واجرای احکام می باشد به این سبب اختیارات وکیل واینکه تا چه مرحله ایی امکان مراجعه وحضور به پرونده موکل را دارد الزامی است وحتی اینکه تا چه مرحله ایی وکیل، وکالت در حضور در مراجع قضایی را دارد در حق الوکاله نیز موثر است.
در پرونده هایی که در محاکم حقوقی ونیز پرونده هایی که محاکم کیفری 2 صالح بر رسیدگی هستند هر شخص می تواند تا 2 وکیل معرفی نماید.
وکیل نمی تواند نتیجه یک پرونده را برای موکل تضمین نماید لیکن با رجوع به تجربیات خود تا حدودی امکان پیش بینی نتیجه  آنرا دارد.
وکیل پرونده امکان اعلام استعفای وکالت نسبت به موکل را دارد اما این استعفا نباید در زمان نزدیک بودن به وقت رسیدگی پرونده باشد وباید به نحوی باشد که قرارداد با وکیل دیگر ممکن باشد، موکل نیز می تواند وکیل خود را عزل نماید که در این صورت حق الوکاله وکیل بنابر قرارداد پرداخت می گردد مگر اینکه وکیل و موکل توافق دیگری کرده باشند.
بهتر این است که در خصوص پرداخت هر گونه وجه چنانچه، وجه نقد باشد رسیدی نیز در قبال آن اخذ شود و چنانچه پرداخت ها از طریق فیش واریزی یا کارت به کارت باشد این فیش ها در حکم رسید هستند. اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.