نحوه خروج از کارتابل کاربری

خلاصه
1398/10/15

هر گاه ازحساب کاربری خود به سایت هزار وکیل به نشانی اینترنتی www.hezarvakil.ir مراجعه می نمایید جز اینکه روی علامت خروج نوار ابزار کلیک کنید که با این روش بطور کامل از سایت هزنحوه خروج از کارتابل کاربری
هر گاه ازحساب کاربری خود به سایت هزار وکیل به نشانی اینترنتی www.hezarvakil.ir  مراجعه می نمایید جز اینکه روی علامت خروج نوار ابزار کلیک کنید که با این روش بطور کامل از سایت هزار وکیل خارج شوید طریق دیگری نیز برای شما اتخاذ گریده تا کلا از این سایت خارج نشوید وتنها از حساب کاربری خود خارج شوید تا امکان بازدید از سایت برای شما فراهم گردد.
  پس از حضور در سایت هزار وکیل و استفاده ازقسمتهای مختلف  حساب کاربری شما به عنوان وکیل یا مدیر موسسه حقوقی و پس از اتمام بررسی این حساب به صفحه ایی برگردید که در بالای آن پیام خوش آمد گویی با نام شما در آن نمایش داده شده است که در سمت چپ این صفحه نیز گزینهای متعددی قرار دارد، و پایین ترین گزینه «خروج» است شما با کلیک روی این گزینه می توانید کاملا از حساب کاربری خود خارج شوید و به عنوان یک کاربر عادی که در سایت عضویت ندارد از سایت هزار وکیل بازدید نمایید یا آگهی خودتان، سایر وکلا و موسسه های حقوقی را مشاهده نمایید.اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.