تبدیل طلاق بائن به رجعی

خلاصه
1400/10/18

هنگامی که زوجه بعلت کراهت شدید خود نسبت به زوج نخواهد بیش از آنچه تا کنون زندگی کرده به ادامه زندگی مشترک خود ادامه دهد در قانون مدنی شرایط و طلاقی تحت عنوان طلاق خلع را پیش بینی نموده استهنگامی که زوجه بعلت کراهت شدید خود نسبت به زوج نخواهد بیش از آنچه تا کنون زندگی کرده به ادامه زندگی مشترک خود ادامه دهد در قانون مدنی شرایط و طلاقی تحت عنوان طلاق خلع را پیش بینی نموده است و به منظور تحقق و اجرای این چنین طلاقی زوجه می بایست تمام یا قسمتی از مهریه خود را به زوج بذل نماید. حال اگر زوجه در زمان عده طلاق از تصمیم خود پشیمان شد و خواست به آنچه بخشیده رجوع کند یا هر آنچه را که به زوج بذل نموده مطالبه نماید در این صورت نوع طلاق تغییر می یابد و از طلاق بائن به رجعی بدل می شود و زوج در چنین شرایطی می تواند به زوجه رجوع نماید و طلاق باطل می گردد در پایین سه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده است که چگونگی تبدیل طلاق خلع که بائن است را به طلاق رجعی توضیح می دهد

نظریه مشورتی 1383/11/3 7-325 چنانچه زوجه در قبال بذل حقوق خود و از جمله مهریه اصرار بر طلاق داشته و زوج نیز با شرایط زوج موافقت کرده و به این ترتیب حکم بر طلاق صادر و حکم صادره قطعی گردیده باشد قطع نظر از اینکه حکم قطعی طلاق لازم الاجراست اساساً چنین طلاقی ماهیتاً خلع و با علم بوده و در صورت عدم حضور زوجه برای اجرای صیغه طلاق دادگاه میتواند به مقررات قانونی نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید
 نظریه مشورتی 4/15/۱۳۸۴ 7/2241 از اینکه در بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی بقای طلاق خلعی را بر بائن بودن و عدم حق رجوع زوج به زوجه منوط و مشروط شده و عدم رجوع زن به عوض مهر معلوم می‌شود که زن چنین استحقاقی را در ایام عده دارد که مهر خود را مورد مطالبه خویش قرار دهد و الا اشتراط مزبور لغو و عبث خواهد بود و چون در مورد سوال در ایام عده زن به مهر رجوع نموده است عدم تشکیل جلسه دادگاه در ایام عده موجب زوال حق او نخواهد بود پس از رجوع زن به مهر خویش طلاقی که به وصرت خلعی تحقق یافته بود به رجعی تبدیل می شود و از آنجا که در مفروض سوال رجوعی از ناحیه شوهر انجام نیافته است هرچند به علت بی اطلاع باشد طلاق به قوت خود باقی است
نظریه مشورتی 7/4060 1383/5/25 چنانچه در طلاق خلع و زوجه  قبل از انقضای ایام عده به آنچه بذل کرده است رجوع کند طلاق خلع به طلاق رجعی مبدل می‌شود و زوجه حق دارد تا قبل از انقضای عده به زوجه رجوع کند و در صورتی که علیرغم رجوع زن به عوض زوج از حق رجوع استفاده نکند طلاق قطعی خواهد شد و زوجه میتواند با تقدیم دادخواست حقوقی آنچه را بذل کرده مطالبه کند

بهترین وکیل های طلاق
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
عفت قیصری
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
سید سجاد رزاقی موسوی
بابلسر
وکیل
حسین سالکی
گرگان
وکیل
موسسه حقوقی آرزو خیری
قدس
وکیل
مجتبی اکبری
قروه
وکیل پایه یک دادگستری
وحید تیمورپور
اردبیل
وکیل
شیما صالحی وندشهنی
اهواز


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09143201031 (تبریز)
09151176941 (مشهد )
09172355146 (دشتستان)
09128590826 (هشتگرد)
09191268556 (بندر عباس)
09123936173 (تهران)
09127423195 (کرج)
09143829912 (بوکان)
09114689423 (رشت )
09163138751 (اهواز )
09143324708 (تبریز)
09127347011 (همدان)
09122087792 (تهران)
09127263273 (همدان)
09113757547 (گرگان )
09123116172 (شهریار)