طلاق خلع و مبارات

خلاصه
1398/10/10

طلاق خلع و مبارات: طلاق انواع مختلفی دارد و یکی از نوع های طلاق طلاق خلع و مبارات است که در ذیل مفصلا به بیان آن توضیح داده می شود. در طلاق خلع زوجه برای راضی کردن زوج به طلطلاق خلع و مبارات:
طلاق انواع  مختلفی دارد و یکی از نوع های طلاق طلاق خلع و مبارات است که در ذیل مفصلا به بیان آن توضیح داده می شود.
در طلاق خلع زوجه برای راضی کردن زوج به طلاق باید مالی را به ایشان ببخشد، در حالی که در طلاق اجباری نیست زوجه مالی به زوج پرداخت کند وحتی می تواند حق وحقوق خود اعم از مهریه، اجرت المثل ،نفقه معوقه وغیره را مطالبه کند و منافاتی با طلاق ندارد. در این راهکار حقوقی، مالی که زوجه به زوج بذل می کند تا موافقت زوج را به طلاق به دست بیاورد می تواند عین مهریه یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از آن باشد. دوم آنکه زوج موافقت کند در مقابل مالی که زوجه به وی بذل می کند اورا طلاق دهد.
در طلاق ناشی از کراهت زوجه دادگاه نمی تواند زوج را ملزم به پذیرش مال پیشنهادی زوجه به عنوان بذل کند ونیز نمی تواند بدون اعلام موافقت زوج به طلاق، زوجه را مطلقه کند در حالی که در طلاق حرجی،نیازی به موافقت زوج به طلاق زوجه نیست، دادگاه با احراز عسر وحرج زوجه می تواند وی را طلاق وحتی اگر زوج از حضور در دفتر طلاق وامضاء در این دفتر استنکاف کند دادگاه می تواند به زوجه وکالت در طلاق دهد تا با حضور در دفتر طلاق شخصا تشریفات طلاق را بدون نیاز به حضور زوج اجرا کند.
البته در طلاق خلع این تنها زن است که با استاد به کراهت می تواند از همسرش جدا شود، چنانچه این کراهت دو طرفه باشد،طلاق مباراتی نام دارد.
اثبات کراهت، راه های گوناگونی دارد.مثلا زن می تواند به دادگاه اعلام کند که تحت هیچ شرایطی حاضر به همبستر شدن با همسر خود نیست واز مدتها پیش هیچ رابطه زناشویی نداشته است واز دادگاه بخواهد که برای اثبات این امر او را به پزشکی قانونی معرفی کند. یازن می تواند اعلام کند که از شوهرش متنفر است واز ادامه زندگی در عذاب است. در این شرایط دادگاه موضوع را به داوری ارجاع می دهد وداور نیز نتیجه را به دادگاه اعلام می نماید.پس طلاق خلع دو رکن دارد:1-تنفر وکراهت داشتن زوجه  نسبت به زوج،به گونه ایی که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته ومنجر به نافرمانی و معصیت وبی توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسی و عواطف انسانی شود.2-دادن مالی از سوی زن  به مرد در مقابل انجام طلاق تا زوج را از زوجیت رها سازد، به گونه ایی که زوج در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.
در نهایت به مالی که زوجه می بخشد اصطلاحا فداء یا فدیه می گویند ودر خصوص مقدار آن نیز به توافق طرفین بستگی دارد. که در این صورت ممکن است همان مهریه یا غیر آن یا مالی به ارزش کمتر یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.