نرم افزار آخرین مهلت ابلاغیه،اخطاریه،اجراییه،احضاریه

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

نرم افزار مهلت ابلاغیه و امور حقوقی چیست؟

این برنامه به شما کمک می کند به آسانی بتوانید آخرین مهلت ابلاغیه ها، اخطاریه ها، اجراییه ها، احضاریه ها و غیره را مشاهده کنید. این برنامه دو روش کاربردی برای محاسبه را در اختیار شما قرار می دهد.

 

دانلود نسخه اندروید  از کافه بازار

 

دانلود نسخه آنلاین

 

 قابلیت های نرم افزار

نمایش زمان آخرین مهلت ابلاغیه ها
نمایش زمان مهلت پایان ابلاغیه ها و اخطاریه ها
نمایش زمان مهلت های حقوقی
اعلام زمان مهلت اخطاریه ها
اعلام زمان مهلت اجرایه ها
اعلام آخرین مهلت برای افراد خارج از کشور
امکان محاسبه تعطیلات
امکان محاسبه روزهای برخورد ابلاغیه در روزهای پنج شنبه و جمعه
نمایش روزهای برخورد ابلاغیه به تعطیلات رسمی
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه طرح دعوا پس از صدور قرار اناطه
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه توقف دادرسی در صورت استعفای وکیل
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه رفع نقص دادخواست
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعتراض به قرار رد دادخواست
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی
نمایش آخرین مهلت  تاریخ انتشار آگهی فاصله آگهی تا جلسه رسیدگی
نمایش آخرین مهلت  تاریخ صدور قرار تأمین در طرح دعوا پس از صدور قرار تأمین
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعتراض به قرار تأمین
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه ارائه دفاع در مقابل مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه درخواست جلب شخص ثالث
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه دادخواست ادعای مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه تسلیم سند موضوع ادعای جعل
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه فاصله ابلاغ به گواه و جلسه رسیدگی
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه ایداع دستمزد کارشناس
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعتراض به نظر کارشناس
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه انشاء و اعلام رأی
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه واخواهی
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه واخواهی +‌ تجدیدنظر
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه تقدیم دادخواست پس از صدور دستور موقت"
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه تجدیدنظرخواهی
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعتراض به رد دادخواست تجدیدنظر
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه رفع نقص دادخواست تجدیدنظ
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه پاسخ به دادخواست تجدیدنظر
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعتراض محکومٌ علیه غایب به رأی تجدیدنظر
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه رفع نقص دادخواست فرجام‌خواهی
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعاده دادرسی
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعاده دادرسی طاری
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه داوری
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه تصحیح رأی داور
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اجرای رأی داور
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه درخواست ابطال رأی داور
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه معرفی وکیل برای مجنون
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه طرح دعوا پس از صدور قرار اناطه
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعتراض به قرار بایگانی پرونده"
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعتراض به قرار تعلیق تعقیب
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه ملاحظه نظر کارشناس
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعتراض به اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه تحویل متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه واریز وجه قرار تأمین به صندوق دولت
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه  اختلاف بازپرس و دادستان در مورد بازداشت موقت
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اظهارنظر در مورد فک یا تبدیل قرار بازداشت
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعتراض به رد درخواست فک یا تبدیل قرار بازداشت
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه درخواست جبران خسارت به کمیسیون استانی
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه صدور کیفرخواست
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه انتخاب وکیل در جرایم مهم
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه پیشنهاد کاهش مدت تعلیق
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه پرداخت بدهی پس از تمکن
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه شکایت نسبت به صورت برداری اموال منقول
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه اعتراض به نظریه ارزیاب اموال منقول
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه پرداخت اجرت حافظ اموال منقول
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه جلوگیری از انتقال ملک مالک به محکوم له
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه شکایت طلبکاران نسبت به ترتیب تقسیم
نمایش آخرین مهلت  تاریخ ابلاغیه پرداخت حق اجرا
و غیره
با کمترین تایپ
محیطی ساده و روان
و بیش از ده ها مورد دیگر

 

نام های دیگر این نرم افزار

نرم افزار نمایش آخرین مهلت ابلاغیه
نرم افزار نمایش آخرین مهلت اخطاریه
نرم افزار نمایش آخرین مهلت اجراییه
نرم افزار نمایش آخرین مهلت احضاریه


 

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
سجاد روزبهانی
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09161598419 (خرم‌آباد )