تفاوت دعاوی حقوقی وکیفری

خلاصه
1398/10/09

پرونده کیفری: هر زمان که با مشکلی قضایی رو به رو شویم ویا به دادگاه و دادسرا مراجعه نماییم موضوعی که پیش روی ما قرار میگیرد این است که(پرونده حقوقی است یا کیفری)علی رغم اینکهتفاوت دعاوی حقوقی وکیفری
پرونده کیفری:
هر زمان که با مشکلی قضایی رو به رو شویم ویا به دادگاه و دادسرا مراجعه نماییم موضوعی که پیش روی ما قرار میگیرد این است که(پرونده حقوقی است یا کیفری)علی رغم اینکه این جمله زیاد شنیده می شود اما غالب افراد نسبت به منظور این جمله مطلع نیستند وتفاوت پرونده کیفری با حقوقی را نمی دانند.
جرم به انجام یا عدم انجام هرعملی (فعل یا ترک فعل) که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد گفته می شود.تمام کشورهای دنیا نسبت به ارتکاب برخی از اعمال افراد مجازات مقرر گردیده است، مثلا در همه جوامع قتل، سرقت،ایجاد مزاحمت و ضرب وجرح خلاف مقررات وجرم شناخته می شود که نسبت به آنها مجات تعیین شده است لذا مجازات اعمال فوق می تواند اعدام، حبس و.... باشد این اقدامات که برای آنها مجازاتی تعیین گردیده را جرم می گویند.
هر زمان که شخصی این نوع اعمال را مرتکب شود وفردی را که بر او زیانی واردشده است یا دادستان بعنوان مدعی العموم به نمایندگی از مردم جامعه علیه مرتکب اعلام شکایت کیفری می نماید که پس از احراز اینکه عمل مرتکب جرم بوده است در دادگاه مجازاتی برای او تعیین می گردد.
دعاوی حقوقی:
دعوای حقوقی موضوعی است که اقدام فرد در قانون ممنوع است ولی مجازاتی برای آن تعیین نشده است. لذا هر زمان شخصی نسبت به قراردادی تعدی کند یا مثلا ملک خود را به دیگری بفروشد وبا وجود دریافت مبلغ معامله ملک را تحویل ندهد با اینکه عملی خلاف قانون یا قرارداد مرتکب شده است اما جرمی انجام نداده و نمی توان از او تحت عنوان کیفری شکایت نمود تا به حبس یا مجازات دیگری محکوم شود اما می توان بر علیه او دعوای حقوقی مطرح کرد تا وی را ملزم به انجام قرارداد وپرداخت خسارتی که به دیگری وارد نموده ملزم کرد.
تفاوت در شکل طرح دعاوی کیفری با حقوقی:
طرح دعاوی حقوقی مستلزم تنظیم و تقدیم دادخواست حقوقی در برگ خاصی تحت عنوان فرم دادخواست ورعایت تشریفاتی بخصوص است اما طرح شکایت کیفری می باید در یک برگ معمولی یا برگ شکواییه تنظیم شود.
پس نمی توان موضوعی را که فاقد جنبه کیفری است از طریق طرح شکایت در دادسرا مطرح نمود هم چنین جهت طرح این دعاوی الزاما باید هزینه دادرسی پرداخت گردد، هزینه دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان است لکن در دعاوی حقوقی این هزینه براساس بهای خواسته متغییراست.

بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حسین جمالی
تهران


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09196321033 (تهران)
09143201031 (تبریز)