تفاوت اموال منقول و غیر منقول

خلاصه
1398/10/07

اموال منقول اعم هستند از: لوازم واموالی که جابجایی آنها از محلی به محل دیگر بدون ایجاد خسارت به آنها یا مکان مورد استفاده آن ممکن باشد بعنوان مثال که درمواد 20و21و22 قانون مدنتفاوت اموال منقول و غیر منقول
اموال منقول اعم هستند از:
لوازم واموالی که جابجایی آنها از محلی به محل دیگر بدون ایجاد خسارت به آنها یا مکان مورد استفاده آن ممکن باشد بعنوان مثال که درمواد 20و21و22 قانون مدنی اشاره فرموده است (کلیه دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است همچنین کشتی های بزرگ و کوچک قایق ها،مصالح بنایی از قبیل سنگ وآجر وغیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته منقول به شمار میرود.
اموال غیر منقول:
 به اموالی گفته میشود که امکان جابجایی در آن ممکن نباشد چه اینکه عدم امکان جابجایی آن ذاتی یا طی عملیات انسان به وجود آید.
اموال غیر منقول هم انواع مختلفی دارند:1-بعضی از اموال غیر منقول به خودی خود قابلیت نقل وانتقال ندارند و به عبارت دیگر اساسا غیر منقول هستند  مانند زمین.
2-بعضی دیگر اموال نیز نه فی نفسه که  به سبب اقدام انسان از منقول به غیر منقول تبدیل شده اندمانند درب و پنجره و کابلهای برق و لوله های به کار رفته در یک بنا که البته اینها تا زمانی غیر منقول هستند که به بنا یا زمین متصل باشند و بعد از جدا شدن از بنا، وصف غیر منقول بودن خود را ازدست می دهند و در زمره اموال منقول قرار میگیرند.
3-همچنین محصولات کشاورزی که هنوز درو یا چیده نشده اند جزء اموال غیر منقول به شمار می روند که نه ذاتا بلکه به سبب عملیات انسان موقتا غیر منقول هستند لکن تا قبل از برداشت یا درو غیر منقول به حساب می آیند.
4-بنابر ماده17 قانون مدنی(حیوانات واشیایی که مالک، آنها را به عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو، گاومیش،ماشین واسباب وادوات زراعت ،بذر و غیره و به طور کل هر مال منقولی که برای استفاده در عمل زراعت لازم باشد و مالک آن را به این امر اختصاص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزء ملک محسوب می شوندودر حکم مال غیر منقول است وهمچنین این قاعده برای تلمبه وگاو یا حیوانات دیگری که برای آبیاری  زراعت یا خانه وباغ اختصاصی داده می شوند.) از این رویه تبعیت می کنند.

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.