تفاوت اموال منقول و غیر منقول

خلاصه
1398/10/07

اموال منقول اعم هستند از: لوازم واموالی که جابجایی آنها از محلی به محل دیگر بدون ایجاد خسارت به آنها یا مکان مورد استفاده آن ممکن باشد بعنوان مثال که درمواد 20و21و22 قانون مدنتفاوت اموال منقول و غیر منقول
اموال منقول اعم هستند از:
لوازم واموالی که جابجایی آنها از محلی به محل دیگر بدون ایجاد خسارت به آنها یا مکان مورد استفاده آن ممکن باشد بعنوان مثال که درمواد 20و21و22 قانون مدنی اشاره فرموده است (کلیه دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است همچنین کشتی های بزرگ و کوچک قایق ها،مصالح بنایی از قبیل سنگ وآجر وغیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته منقول به شمار میرود.
اموال غیر منقول:
 به اموالی گفته میشود که امکان جابجایی در آن ممکن نباشد چه اینکه عدم امکان جابجایی آن ذاتی یا طی عملیات انسان به وجود آید.
اموال غیر منقول هم انواع مختلفی دارند:1-بعضی از اموال غیر منقول به خودی خود قابلیت نقل وانتقال ندارند و به عبارت دیگر اساسا غیر منقول هستند  مانند زمین.
2-بعضی دیگر اموال نیز نه فی نفسه که  به سبب اقدام انسان از منقول به غیر منقول تبدیل شده اندمانند درب و پنجره و کابلهای برق و لوله های به کار رفته در یک بنا که البته اینها تا زمانی غیر منقول هستند که به بنا یا زمین متصل باشند و بعد از جدا شدن از بنا، وصف غیر منقول بودن خود را ازدست می دهند و در زمره اموال منقول قرار میگیرند.
3-همچنین محصولات کشاورزی که هنوز درو یا چیده نشده اند جزء اموال غیر منقول به شمار می روند که نه ذاتا بلکه به سبب عملیات انسان موقتا غیر منقول هستند لکن تا قبل از برداشت یا درو غیر منقول به حساب می آیند.
4-بنابر ماده17 قانون مدنی(حیوانات واشیایی که مالک، آنها را به عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو، گاومیش،ماشین واسباب وادوات زراعت ،بذر و غیره و به طور کل هر مال منقولی که برای استفاده در عمل زراعت لازم باشد و مالک آن را به این امر اختصاص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزء ملک محسوب می شوندودر حکم مال غیر منقول است وهمچنین این قاعده برای تلمبه وگاو یا حیوانات دیگری که برای آبیاری  زراعت یا خانه وباغ اختصاصی داده می شوند.) از این رویه تبعیت می کنند.

بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
وکیل
مهدی مظفری
تهران


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )