تفاوت ازدواج دائم و موقت

خلاصه
1398/10/07

تفاوت ازدواج دائم و موقت 1-زوجین در ازدواج دائم از یکدیگر ارث می برند(البته اگر ممنوع از ارث نباشند)ولی در ازدواج موقت از یکدیگر ارث نمی برند. 2-در ازدواج دائم زن از مرد نفقتفاوت ازدواج دائم و موقت
1-زوجین در ازدواج دائم از یکدیگر ارث می برند(البته اگر ممنوع از ارث نباشند)ولی در ازدواج موقت از یکدیگر ارث نمی برند.
2-در ازدواج دائم زن از مرد نفقه می گیرد اما در از دواج موقت ، زن نفقه ایی از مرد دریافت نخواهد کرد مگر در صورت شرط ضمن عقد.
3-ازدواج دائم بدون مدت ومادام العمر است، اما در ازدواج موقت باید مدت معین باشد.
4-ازدواج موقت بدون تعیین مهریه باطل است، ولی در ازدواج دائم به این شکل نیست.
5-ازدواج موقت به بذل مدت منحل می شود،در حالی که ازدواج دائم انحلالش به فسخ یا به طلاق است.
6-پس از انحلال ازدواج موقت، زوج حق رجوع ندارد، اما در برخی موارد در انحلال ازدواج دائم(غیر از فسخ وطلاق بائن)حق رجوع وجود دارد.
7-چنانچه شوهر در ازدواج دائم، زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد،دیگری از او ارث می برد،ولی در ازدواج موقت این چنین نیست.
8-در ازدواج دائم اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق،به همان مرض بمیرد،زوجه از او ارث میبرد(اگرچه طلاق بائن باشد)مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد چنین حکمی در ازدواج موقت محلی از اعراب ندارد.
9-در نکاح دائم لعان راه دارد لکن در نکاح منقطع اینچنین نیست.
10-عده در نکاح دائم در مورد انحلال راجع به زنانی که در سن عادت زنانگی هستند سه طهر ولی در نکاح منقطع دو طهر است.
11-در نکاح دائم عده انحلال در مورد زن مسترابه سه ماه ولی در نکاح منقطع در مورد چنین زنی چهل وپنج روز است.
12-در نکاح دائم زن مکلف به تمکین عام است به خلاف نکاح منقطع.
13-در نکاح دائم مرد مدیر خانواده است به خلاف نکاح منقطع.
14-در نکاح دائم مرد حق منع زن از اشتغال در موارد خاصی را دارد به خلاف نکاح منقطع.

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.