چگونه می توان هزینه دادرسی را از دادگاه پس گرفت

خلاصه
1401/06/09

یکی از مواردی که در دعاوی حقوقی هر فردی ممکن است با آن مواجه شود در زمانی رخ می دهد که به هر دلیل قصد انصراف از ارجاع آن پرونده به مرجع تجدیدنظر را داشته باشیدچگونه می توان هزینه دادرسی را از دادگاه پس گرفت
یکی از مواردی که در دعاوی حقوقی هر فردی ممکن است با آن مواجه شود در زمانی رخ می دهد که به هر دلیل قصد انصراف از ارجاع آن پرونده به مرجع تجدیدنظر را داشته باشید یا آنکه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد اما به هر دلیلی در موعد مقرر نسسبت به تقدیم دادخواست اقدام ننموده باشید لذا دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر و اعلام نمایید آن هم در شرایطی که شما هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را پرداخت نموده ایید.
در شرایط بالا می توانید هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را از صندوق دولت مسترد نمایید به این منظور لازم است تا نسبت به تقدیم لایحه استرداد هزینه دادرسی اقدام نمایید.
نمونه استرداد هزینه دادرسی از صندوق دولت:
رییس/دادرس محترم شعبه......
احتراما اینجانب تجدیدنظر خواه پرونده کلاسه........... که نسبت به دادنامه شماره ............. تاریخ............ دادخواست تجدیدنظرخواهید را تقدیم نموده بودم و از آنجایی که دادخواست تجدیدنظر خواهی خود را مسترد نموده/ در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی اقدام ننموده بودم و هزینه دادرسی به میزان.............. ریال را  مورخ..............طی فیش شماره.................. به صندوق دولت واریز نموده بودم اینک تقاضای صدور دستور مبنی بر اعاده مبلغ .................. به حساب شماره............................ را استدعا دارم.
چنانچه به هر منظور و در هر پرونده به وکیل دادگاه تجدیدنظر برای دفاع از پرونده خود نیاز دارید، یا قبل از تقاضای تجدیدنظر خواهی پرونده قصد داشته باشید تا با وکیل دادگاه تجدیدنظر مشورت نمایید در این صفحه از وب سایت هزاروکیل لیست بهترین وکلا وموسسات حقوقی دادگاه تجدیدنظر برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل
سحر کرباسی
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل
سولماز شکری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حسین جمالی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
امین ساکی
خرم‌آباد


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09365131897-02634941205-02634941206 (کرج)