حکم به ناشزگی به چه معناس و بعد از آن چه می شود

خلاصه
1399/12/26

شوهرم چطوری میتونه حکم ناشزگی من رو بگیره و اگر دادگاه حکم به ناشزگی من داد و دادگاه گفت که باید تمکین کنم به زور میتونه منو ببره خونه؟هنگامی که شما نسبت به شوهر خودتون تم{تیتر} عنوان کلی سوال: سلام شوهرم چطوری میتونه حکم ناشزگی من رو بگیره و اگر دادگاه حکم به ناشزگی من داد و دادگاه گفت که باید تمکین کنم به زور میتونه منو ببره خونه؟


{سوال} سوالات پرسش شده از مشاوره حقوقی رایگان هزار وکیل:

سلام شوهرم چطوری میتونه حکم ناشزگی من رو بگیره و اگر دادگاه حکم به ناشزگی من داد و دادگاه گفت که باید تمکین کنم به زور میتونه منو ببره خونه؟


 


{پاسخ} پاسخ وکلا و کارشناسان حقوقی:

هنگامی که شما نسبت به شوهر خودتون تمکین اعم از عام و خاص نداشته باشید زوج قادر خواهند بود که به استناد عدم تمکین شما حکم بر نشوز صادر نمایند. صدور حکم نشوز شما موجب نخواهد شد که با توسل بر زور شما را به منزل خود ببرند و پس از اثبات نشوز دو اثر ایجاد می گردد. اول اینکه نفقه به شما تعلق نمیگیرد و دوم زوج قادر خواهند بود تا بدون جلب رضایت شما همسر دیگری اختیار نمایند.

بهترین وکیل های مهریه
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل
سحر کرباسی
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حسین جمالی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سید سجاد رزاقی موسوی
بابل
وکیل
سارا اله ویسی
کرمانشاه
وکیل پایه یک دادگستری
انسیه یوسف پور
رشت
وکیل
زهرا شکربیگی
کرمانشاه


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09184244461 _۰۹۱۸۴۲۴۴۴۶۲ _۰۸۳۳۷۲۸۴۶۹۲ (کرمانشاه )
09127263273 (همدان)
09123116172 (شهریار)
09128171588 (تهران)
09129425743 (تهران)
09188015608 (همدان)
09144868565 (بوکان)
09336267878 - 09120627820 (تهران)
09364310872 (شیراز )
09128580518 (کرج)
09188127274 (همدان)
09188575383 (کرمانشاه )