آیا از مردی که بیکار است می شود طلاق گرفت

خلاصه
1399/12/22

من بخاطراینکه هسرم ماشین و خونه نداره میخوام ازش جدا شم درست و حسابی هم سر کار نمیرهدر ابتدا این موضوع رو مد نظر داشته باشید که حق طلاق با شوهر شماست و دادگاه بدون دلیل ق{تیتر} عنوان کلی سوال: سلام. من بخاطراینکه هسرم ماشین و خونه نداره میخوام ازش جدا شم درست و حسابی هم سر کار نمیره


{سوال} سوالات پرسش شده از مشاوره حقوقی رایگان هزار وکیل:

سلام. من بخاطراینکه هسرم ماشین و خونه نداره میخوام ازش جدا شم درست و حسابی هم سر کار نمیره


 


{پاسخ} پاسخ وکلا و کارشناسان حقوقی:

در ابتدا این موضوع رو مد نظر داشته باشید که حق طلاق با شوهر شماست و دادگاه بدون دلیل قانع کننده حکمی به منظور طلاق برای شما صادر نخواهد کرد و لیکن اگر نداشتن اتومبیل و منزل و شغل مناسب موجب عسر و حرج شما گردد بنوعی که ادامه زندگی برای شما سخت گردد می توانید با استناد به آن تقاضای طلاق داشته باشید.

بهترین وکیل های مهریه
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل
سحر کرباسی
تهران
وکیل
مهدی مظفری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
حسین جمالی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سید سجاد رزاقی موسوی
بابل
وکیل
سارا اله ویسی
کرمانشاه
وکیل پایه یک دادگستری
انسیه یوسف پور
رشت
وکیل
زهرا شکربیگی
کرمانشاه


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09184244461 _۰۹۱۸۴۲۴۴۴۶۲ _۰۸۳۳۷۲۸۴۶۹۲ (کرمانشاه )
09127263273 (همدان)
09123116172 (شهریار)
09128171588 (تهران)
09129425743 (تهران)
09188015608 (همدان)
09144868565 (بوکان)
09336267878 - 09120627820 (تهران)
09364310872 (شیراز )
09128580518 (کرج)
09188127274 (همدان)
09188575383 (کرمانشاه )