گروه های مرتبط
وکیل اقساط باشد
نوع تخصص وکیل:
جنسیت وکیل:

لیست همه وکیل ها و بهترین وکلا

وکیل
تصویر وکیل
سحر کرباسی
تهران
آدم ربایی,آموزش کاربردی قراردادها,ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال سند,ابطال سند انتقالی به نام بانک,ابطال سند مالکیت معارض,ابطال شناسنامه,ابطال عملیات اجرائی ثبتی,ابطال عملی...
وکیل
تصویر وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
آدم ربایی,آراء تعزیرات حکومتی,آموزش کاربردی قراردادها,ابطال اجراییه,ابطال سند,ابطال سند انتقالی به نام بانک,ابطال سند مالکیت معارض,ابطال شناسنامه,ابطال عملیات اجرائی ثبتی,ابطال قرا...
وکیل
تصویر وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
طرح دعوی در دیوان عدالت اداری,کمیسیون ماده 100شهرداری
وکیل
تصویر وکیل
موسسه حقوقی و داوری اله...
تهران
آدم ربایی,آراء تعزیرات حکومتی,ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال سند,ابطال سند مالکیت معارض,ابطال شناسنامه,ابطال عملیات اجرائی ثبتی,ابطال معامله معارض,اجرای ثبت,اختلافات ناشی ا...
وکیل
تصویر وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال سند,ابطال سند انتقالی به نام بانک,ابطال سند مالکیت معارض,ابطال عملیات اجرائی ثبتی,ابطال قرارداد,ابطال معامله معارض,اثبات زوجیت,اجرای ثبت,ارث,...
وکیل
تصویر وکیل
سميه فتحي
تهران
آدم ربایی,آراء تعزیرات حکومتی,آموزش کاربردی قراردادها,آنالیز و بررسی سیستم مالیاتی و ارائه راهکارها و نقشه راه مالیاتی کسب و کار,ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال بخشنامه های ...
وکیل
تصویر وکیل
موسسه حقوقی حامی اندرز ...
تهران
اختلافات ثبتی,اخذ پروانه ساخت,اخذ سند مالکیت,اخذ گواهی پایان کار,الزام به اخذ پایان کار,الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
وکیل
تصویر وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
آدم ربایی,ابطال اجراییه,ابطال سند,ابطال شناسنامه,ابطال قرارداد,ابطال واقعه فوت,اثبات زوجیت,اثبات نسب,اجرای ثبت,اختلافات ثبتی,اخذ به شفعه,اخذ گواهی پایان کار,اخذ و مطالبه اجرت المثل...
وکیل
تصویر وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
آراء تعزیرات حکومتی,ابطال اجراییه,ابطال سند,ابطال سند انتقالی به نام بانک,ابطال سند مالکیت معارض,ابطال شناسنامه,ابطال قرارداد,ابطال واقعه فوت,اثبات زوجیت,اثبات نسب,اجرای ثبت,اخذ به...