تخصص های موسسه حقوقی عدالت خواهان سپاهان انتقال رسمی ملک


موسسه حقوقی موسسه حقوقی عدالت خواهان سپاهان
موسسه حقوقی عدالت خواهان سپاهان
عضویت:1400/02/17
علاقمند به حل مشکلات ملکی وثبتی

موسسه حقوقی عدالت خواهان سپاهان

تخصص های موسسه حقوقی:

انتقال رسمی ملک


محل موسسه حقوقی:

تهران - ورامین


مدیریت:

قدمعلی زینلی


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09190185286

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  درباره موسسه حقوقی عدالت خواهان سپاهان


گروه های تخصص موسسه حقوقی :
  • دیوان عدالت اداری
  • ملکی
  • وصول مطالباتتخصص هایی که موسسه حقوقی عدالت خواهان سپاهان ارائه می دهد:
  • انتقال رسمی ملکسوابق،رزومه،افتخارات،ساعات کار موسسه حقوقی عدالت خواهان سپاهان:
موسسه خدمات حقوقی فعال در زمینه امور ملکی ووصول مطالبات و دیوان عدالت اداری هستیم