درباره سایت هزار وکیل

در سایت هزار وکیل، وکلا(وکیل ها)، موسسات حقوقی می توانند روزمه،سوابق و تبلیغات خود را بصورت رایگان درج کنند. برای مثال می توانند مشخص کنند که تخصص آن ها در زمینه وکیل مهریه،وکیل تصرف عدوانی و غیره می باشد. اگر شما هم یک وکیل هستید یا موسسه حقوقی دارید به راحتی در سایت ثبت نام نموده و خود را معرفی کنید.

سایت هزار وکیل از دید وکلا

وقتی یک وکیل در سایت ثبت نام و معرفی می کند. افرادی که به دنبال تخصص شما هستند شما را پیدا نموده و با شما تماس می گیرند. سایت هزار وکیل ابزاری جهت معرفی و تبلیغات رایگان وکلا می باشد.

سایت هزار وکیل از دید موسسات حقوقی

در سایت هزار وکیل موسسات حقوقی می توانند خود را بصورت رایگان معرفی کنند. سایت هزار وکیل مکان مناسبی جهت تبلیغ موسسات حقوقی می باشد. وقتی یک موسسه حقوقی رزومه خود را درج می کند افرادی که به دنبال آن موسسات حقوقی می گردند آنها را پیدا می کنند.