وکیل خلع ید


 تلفن: 09126604090
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-169» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128129644
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-63» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09128432614
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-133» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09185026913
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-170» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: همدان - همدان
 تلفن: 09156546843
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-150» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - مشهد
 تلفن: 09172448497
 لطفا پس از تماس با وکیل بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار وکیل دیده ام و کد «وکیل-146» را اعلام کنید»
 سایت هزار وکیل،یک سایت تبلیغات تخصصی وکلا و موسسات حقوقی است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: فارس - شیراز
اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

وکیل خلع ید و تخلیه
خلع ید عبارت است از رفع تصرف از متصرف غیر منقول به استناد حکم دادگاه یا سند رسمیو یا حکم قانون برای اینکه فردی بتواند علیه متصرف غیر قانونی اقامه دعوی نماید می بایست مالکیت تمام نسبت به ملک داشته باشد تا امکان اقامه دعوی خلع ید ممکن گردد و فرد متصرف نیز به طور غاصبانه اقدام به تصرف نماید و لیکن در خصوص تخلیه ملک الزاما نیازی به مالکیت داشتن فرد خواهان تخلیه نیست چرا که ممکن است فردی ملکی را طی قراردادی استیجاری در آنجا ساکن گردد و پس از آن این ملک را به دیگری اجاره دهد در اینجا می تواند به عنوان خواهان دادخواست تخلیه اقامه نماید.

بهترین وکیل خلع ید و تخلیه
با توجه به اینکه خلع ید و تخلیه می بایست با سرعت انجام گیرد تا خواهان با کمترین خسارات مواجه گردد به این سبب است که استخدام وکیل در این خصوص ضروری خواهد بود یا هنگامی که فردی به طور قانونی نسبت به ملکی تملک داشته باشد ولیکن فردی با اداعای واهی دادخواست خلع ید یا تخلیه ملک مسکونی علیه او مطرح نماید از با استخدام ومیلی مناسب و خبره مانع از تضییع حق خود خواهید شد.

وکیل خلع ید و تخلیه در تهران،اصفهان،مشهد،کرمان،کرج،تبریز،اهواز
چنانچه در شهرهای تهران،اصفهان،مشهد،کرمان،کرج،تبریز،اهواز درگیر پرونده ایی با موضوع خلع ید گردیده ایید که برای اثبات حقانیت خود می بایست وکیل مناسبی را استخدام نمایید چرا که دعوای خلع ید و اجرای آن با دشواری هایی مواجه خواهد بود بنابراین چنانچه درگیر پرونده ی خلع ید شده باشید می توانید به صفحه وکلا و موسسات هزار وکیل مراجعه نمایید.