وکیل محمدی|وکیل ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال سند,ا

تخصص های وکالت این وکیل:ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال سند,ابطال سند انتقالی به نام بانک,ابطال سند مالکیت معارض,ابطال عملیات اجرائی ثبتی,اثبات زوجیت,اثبات نسب,اجرای ثبت,اختلافات ثبتی,اخذ به شفعه,اخذ سند مالکیت,اخذ گواهی پایان کار,اخذ و مطالبه اجرت المثل,اخذ و مطالبه اجور معوقه,اراضی موقوفه,ارث,ارش,استفاده از سند مج...


وکیل وکیل محمدی
وکیل
عضویت:1399/01/29

آقای مجید محمدی

تخصص های وکالت:

ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال سند,ابطال سند انتقالی به نام بانک,ابطال سند مالکیت معارض,ابطال عملیات اجرائی ثبتی,اثبات زوجیت,اثبات نسب,اجرای ثبت,اختلافات ثبتی,اخذ به شفعه,اخذ سند مالکیت,اخذ گواهی پایان کار,اخذ و مطالبه اجرت المثل,اخذ و مطالبه اجور معوقه,اراضی موقوفه,ارث,ارش,استفاده از سند مج...


محل وکالت:

البرز - کرج


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد


مشاوره حقوقی:

دارد


شماره پروانه:


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09199624467

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه وکیل: مجید محمدی


گروه های کلی تخصص وکالت:
 • امور بانکی
 • دادگاه انقلاب
 • دعاوی
 • اداره کار(کارگر و کارفرما)
 • ملکی
 • وصول مطالبات
 • ثبتی
 • ارث
 • قرارداد
 • مواد مخدر
 • کیفری
 • داوری
 • تجاری
 • دیه
 • اراضی
 • تصادف
 • حقوق تجاری
ریز تخصص های وکالت:
 • وکیل ابطال اجراییه
 • وکیل ابطال اجرائیه ثبتی
 • وکیل ابطال سند
 • وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک
 • وکیل ابطال سند مالکیت معارض
 • وکیل ابطال عملیات اجرائی ثبتی
 • وکیل اثبات زوجیت
 • وکیل اثبات نسب
 • وکیل اجرای ثبت
 • وکیل اختلافات ثبتی
 • وکیل اخذ به شفعه
 • وکیل اخذ سند مالکیت
 • وکیل اخذ گواهی پایان کار
 • وکیل اخذ و مطالبه اجرت المثل
 • وکیل اخذ و مطالبه اجور معوقه
 • وکیل اراضی موقوفه
 • وکیل ارث
 • وکیل ارش
 • وکیل استفاده از سند مجعول
 • وکیل اصل44 قانون اساسی
 • وکیل اصلاح سند
 • وکیل اصلاح شناسنامه
 • وکیل اعلام مفقودی اسناد تجاری
 • وکیل افراز
 • وکیل الزام به اخذ پایان کار
 • وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
 • وکیل الزام به تحویل مبیع
 • وکیل الزام به تنظیم سند رسمی
 • وکیل الزام به صدور شناسنامه
 • وکیل الزام به فک رهن
 • وکیل الزام خوانده به تنظیم اسناد سجلی
 • وکیل انتقال اراضی
 • وکیل انحصار وراثت
 • وکیل ایجاد مزاحمت برای افراد از طریق شبکه های مجازی
 • وکیل برداشت غیر قانونی از حسابهای بانکی
 • وکیل پرداخت دیه از بیت المال
 • وکیل پرونده های بیمه اتومبیل
 • وکیل پرونده های بیمه عمر
 • وکیل پرونده های حوادث کار
 • وکیل تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال1356
 • وکیل تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون سال1367
 • وکیل تخلیه اماکن مسکونی مشمول قانون سال1362
 • وکیل تخلیه املاک مشاعی
 • وکیل تخلیه ملک مسکونی
 • وکیل تسهیلات بانکی درقالب مرابحه
 • وکیل تسهیلات بانکی درقالب مساقات
 • وکیل تسهیلات بانکی درقالب مشارکت مدنی
 • وکیل تسهیلات درقالب عقد مزارعه
 • وکیل تصادف منجر به خسارت
 • وکیل تصادفات منجر به فوت
 • وکیل تعدیل اجاره بها
 • وکیل تغلیظ دیه
 • وکیل تفکیک،افراز و تقسیم
 • وکیل تقسیم ترکه
 • وکیل تقسیم و فروش اموال مشاع
 • وکیل تملک انواع اراضی
 • وکیل تنظیم قرارداد
 • وکیل توهین و افترا
 • وکیل تهدید
 • وکیل جرم سقط جنین
 • وکیل جعل
 • وکیل چک
 • وکیل چک برگشتی
 • وکیل حبس
 • وکیل حبس ابد
 • وکیل حبس ابد
 • وکیل حبس تعزیری درجه 2،1 و3
 • وکیل حبس تعزیری درجه2،1و3
 • وکیل حذف نام همسر سابق از شناسنامه
 • وکیل حذف نام همسر سابق از شناسنامه
 • وکیل حضانت فرزند
 • وکیل حق ارتفاق
 • وکیل حق انتفاع
 • وکیل حل اختلاف افراد علیه شرکتها
 • وکیل حل اختلاف بین شرکای شرکت
 • وکیل حمل مواد مخدر
 • وکیل حوادث ناشی ازکار
 • وکیل خسارات قراردادی
 • وکیل خسارت تاخیر تادیه
 • وکیل خسارت های مازاد بردیه
 • وکیل خلع ید و تخلیه
 • وکیل خیانت در امانت
 • وکیل داوری قراردادها
 • وکیل دستور فروش ملک مشاع
 • وکیل دستورتخلیه
 • وکیل دعاوی استخدامی
 • وکیل دعاوی قراردادها
 • وکیل دعاوی مربوط به قراردادهای خاص ودر چارچوب ماده10 قانون مدنی
 • وکیل دیه اعضای بدن
 • وکیل دیه تصادف
 • وکیل دیه تصادف
 • وکیل دیه جراحت
 • وکیل دیه قتل
 • وکیل دیه منافع اعضا
 • وکیل رابطه نامشروع
 • وکیل رازهای تجاری
 • وکیل ربا خواری
 • وکیل رسیدطلب
 • وکیل رسیدهای پرداختی
 • وکیل رفع ممنوع الخروجی
 • وکیل سرقت
 • وکیل سرقت اطلاعات از وب سایتها
 • وکیل سرقت رایانه ای
 • وکیل سلب حیات
 • وکیل شرایط ضمن عقد نکاح
 • وکیل شرایط عقدنامه
 • وکیل شکایت از راهنمایی ورانندگی
 • وکیل ضرب و جرح
 • وکیل ضمانت تجاری
 • وکیل طلاق
 • وکیل طلاق توافقی
 • وکیل طلاق زن ازمرد
 • وکیل طلاق مرد از زن
 • وکیل عدم رعایت مقررات بهداشتی
 • وکیل عسروحرج
 • وکیل فاکتور فروش
 • وکیل فرار مرتکب از صحنه حادثه
 • وکیل فروش ملک مشاعی
 • وکیل فروش و انتقال مال غیر
 • وکیل فسخ قرارداد
 • وکیل فوت در جرائم رانندگی
 • وکیل فیشینگ
 • وکیل قاچاق اسلحه و مهمات و مواد تحت کنترل
 • وکیل قاچاق اسلحه و مهمات و مواد تحت کنترل
 • وکیل قاچاق کالا و عدم پرداخت حقوق گمرکی
 • وکیل قاچاق مواد مخدر
 • وکیل قبض انبار
 • وکیل قتل
 • وکیل قتل شبه عمد
 • وکیل قرارداد انتقال و بهره برداری ازاموال فکری
 • وکیل قرارداد پیش فروش ساختمان
 • وکیل قرارداد تجاری بین المللی
 • وکیل قرارداد خرید و فروش
 • وکیل قرارداد سرمایه گذاری
 • وکیل قرارداد کار
 • وکیل قرارداد مشارکت درساخت
 • وکیل قرارداد مشارکت مدنی
 • وکیل قراردادهای ساخت
 • وکیل قصاص
 • وکیل قصاص
 • وکیل قطع عضو
 • وکیل قطع عضو
 • وکیل کارشناسی و ارزیابی ملک
 • وکیل کلاهبرداری
 • وکیل کمیسیون ماده 100شهرداری
 • وکیل گواهی انحصار وراثت
 • وکیل مالیات بر ارث
 • وکیل مطالبه مهریه
 • وکیل مطالبه نفقه گذشته
 • وکیل مطالبه وجوه کلیه اسناد تجاری
 • وکیل مطالبه وجوه کلیه اسناد تجاری،چک،سفته
 • وکیل ملاقات فرزند
 • وکیل مهاجرت از طریق همسر
 • وکیل مهریه
 • وکیل نشر اکاذیب
 • وکیل نفقه
 • وکیل نقص عضو در جرائم رانندگی
 • وکیل ورود غیر مجاز به ملک غیر
 • وکیل وصول چک حقوقی
 • وکیل وصول چک کیفری
 • وکیل وصول مطالبات
 • وکیل وصول مطالبات گمرک ازاشخاص واشخاص ازگمرک
 • وکیل وقف
 • وکیل وکالت کارفرمایان درمراجع قانونی
 • وکیل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه و مشاور حقوقی سازمان دولتی و 3روز در هفته دفتر هستم با تشکر

امضای وکیل: