وکیل مددی|وکیل ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال بخشنام

تخصص های وکالت این وکیل:ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال بخشنامه های گمرکی مغایر با قوانین یا خارج از حدود صلاحیت,ابطال سند,ابطال سند انتقالی به نام بانک,ابطال سند مالکیت معارض,ابطال شناسنامه,ابطال عملیات اجرائی ثبتی,ابطال عملیات ثبتی کمیسیون های ثبتی,ابطال قرارداد,ابطال معامله معارض,ابطال واقعه فوت,اثبات زوجیت,اثبات...


وکیل وکیل مددی
وکیل
عضویت:1399/05/03

خانم فرنوش مددی

تخصص های وکالت:

ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال بخشنامه های گمرکی مغایر با قوانین یا خارج از حدود صلاحیت,ابطال سند,ابطال سند انتقالی به نام بانک,ابطال سند مالکیت معارض,ابطال شناسنامه,ابطال عملیات اجرائی ثبتی,ابطال عملیات ثبتی کمیسیون های ثبتی,ابطال قرارداد,ابطال معامله معارض,ابطال واقعه فوت,اثبات زوجیت,اثبات...


محل وکالت:

تهران - تهران


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی


مشاوره حقوقی:

دارد


شماره پروانه:

28378


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09125382781

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه وکیل: فرنوش مددی


گروه های کلی تخصص وکالت:
 • دعاوی
ریز تخصص های وکالت:
 • وکیل ابطال اجراییه
 • وکیل ابطال اجرائیه ثبتی
 • وکیل ابطال بخشنامه های گمرکی مغایر با قوانین یا خارج از حدود صلاحیت
 • وکیل ابطال سند
 • وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک
 • وکیل ابطال سند مالکیت معارض
 • وکیل ابطال شناسنامه
 • وکیل ابطال عملیات اجرائی ثبتی
 • وکیل ابطال عملیات ثبتی کمیسیون های ثبتی
 • وکیل ابطال قرارداد
 • وکیل ابطال معامله معارض
 • وکیل ابطال واقعه فوت
 • وکیل اثبات زوجیت
 • وکیل اثبات نسب
 • وکیل اجرای ثبت
 • وکیل احکام دادگاه ویژه روحانیت
 • وکیل اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل44 قانون اساسی
 • وکیل اختلافات ثبتی
 • وکیل اختلافات در ترخیص کالا
 • وکیل اختلافات سهام در بازار سرمایه
 • وکیل اختلافات مالیاتی
 • وکیل اختلافات ناشی از واگذاری سهام از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی
 • وکیل اخذ به شفعه
 • وکیل اخذ پروانه ساخت
 • وکیل اخذ سند مالکیت
 • وکیل اخذ شناسنامه (اثبات نسب)
 • وکیل اخذ گواهی پایان کار
 • وکیل اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی
 • وکیل اخذ و مطالبه اجرت المثل
 • وکیل اخذ و مطالبه اجور معوقه
 • وکیل اراضی باتلاقی
 • وکیل اراضی باغات
 • وکیل اراضی بیابانی
 • وکیل اراضی پشت سدها
 • وکیل اراضی ساحلی
 • وکیل اراضی شیبدار
 • وکیل اراضی عمومی
 • وکیل اراضی کویری
 • وکیل اراضی متروکه
 • وکیل اراضی مجهول المالک
 • وکیل اراضی مستحدث
 • وکیل اراضی مسلوب المنفعه
 • وکیل اراضی مناطق آزاد و تجاری
 • وکیل اراضی موقوفه
 • وکیل ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده های اختلافات گمرکی در کمیسیون بدوی و تجدیدنظر
 • وکیل ارِائه مشاوره های تخصصی حقوقی در ارتباط با اختلافات گمرکی
 • وکیل ارش
 • وکیل ارئه مشاوره های تخصصی حقوقی مراحل آغاز صادرات و واردات کالاها براساس قوانین بین الملل و داخلی
 • وکیل استفاده از سند مجعول
 • وکیل اصل 49قانون اساسی
 • وکیل اصل44 قانون اساسی
 • وکیل اصلاح تاریخ فوت
 • وکیل اصلاح سند
 • وکیل اصلاح شناسنامه
 • وکیل اصلاح شناسنامه یا ابطال شناسنامه
 • وکیل اعتبار اسنادی
 • وکیل اعتراض به آراء کمیسیون رسیدگی بر آبهای زیرزمینی(چاههای بدون پروانه)
 • وکیل اعتراض به آراء کمیسیونهای امورگمرکی
 • وکیل اعتراض به آراء هیاتهای مالیاتی
 • وکیل اعتراض به آراءتخلفات اداری
 • وکیل اعتراض به آراءهیاتها و هسته گزینش
 • وکیل اعتراض به تصمیم واحد ثبتی
 • وکیل اعتراض به ثبت علامات تجاری یا اختراع
 • وکیل اعتراض به ثبت علامت تجاری یا اختراع
 • وکیل اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری(بند20ماده55قانون شهرداری)
 • وکیل اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی ملک
 • وکیل اعدام
 • وکیل اعدام
 • وکیل اعلام مفقودی اسناد تجاری
 • وکیل اعلام وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در جرائم گمرکی
 • وکیل افراز
 • وکیل افشای اسرار بیمار
 • وکیل اقدام مسلحانه یا احراق
 • وکیل اقدام مسلحانه یا احراق
 • وکیل اکتشاف واستخراج نفت و گاز
 • وکیل الزام به اخذ پایان کار
 • وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
 • وکیل الزام به تحویل مبیع
 • وکیل الزام به تنظیم سند رسمی
 • وکیل الزام به ثبت ولادت
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:

امضای وکیل: