تخصص های وکالت این وکیل:آدم ربایی,آراء تعزیرات حکومتی,آموزش کاربردی قراردادها,ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال سند,ابطال سند مالکیت معارض,ابطال عملیات اجرائی ثبتی,ابطال قرارداد,اثبات نسب,اختلافات ثبتی,اخذ به شفعه,اخذ سند مالکیت,اراضی باغات,ارث,استفاده از سند مجعول,اصل 49قانون اساسی,اصلاح سند,افراز,انتقال اراضی,انتقال...


وکیل وکیل علی پور
وکیل
عضویت:1399/04/01

آقای نجات علی پور

تخصص های وکالت:

آدم ربایی,آراء تعزیرات حکومتی,آموزش کاربردی قراردادها,ابطال اجراییه,ابطال اجرائیه ثبتی,ابطال سند,ابطال سند مالکیت معارض,ابطال عملیات اجرائی ثبتی,ابطال قرارداد,اثبات نسب,اختلافات ثبتی,اخذ به شفعه,اخذ سند مالکیت,اراضی باغات,ارث,استفاده از سند مجعول,اصل 49قانون اساسی,اصلاح سند,افراز,انتقال اراضی,انتقال...


محل وکالت:

آذربایجان غربی - ارومیه


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد


مشاوره حقوقی:

دارد


شماره پروانه:

۱۴۳۰


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09141412141

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه وکیل: نجات علی پور


گروه های کلی تخصص وکالت:
 • ملکی
ریز تخصص های وکالت:
 • وکیل آدم ربایی
 • وکیل آراء تعزیرات حکومتی
 • وکیل آموزش کاربردی قراردادها
 • وکیل ابطال اجراییه
 • وکیل ابطال اجرائیه ثبتی
 • وکیل ابطال سند
 • وکیل ابطال سند مالکیت معارض
 • وکیل ابطال عملیات اجرائی ثبتی
 • وکیل ابطال قرارداد
 • وکیل اثبات نسب
 • وکیل اختلافات ثبتی
 • وکیل اخذ به شفعه
 • وکیل اخذ سند مالکیت
 • وکیل اراضی باغات
 • وکیل ارث
 • وکیل استفاده از سند مجعول
 • وکیل اصل 49قانون اساسی
 • وکیل اصلاح سند
 • وکیل افراز
 • وکیل انتقال اراضی
 • وکیل انتقال رسمی ملک
 • وکیل انحصار وراثت
 • وکیل بغی
 • وکیل پولشویی
 • وکیل تبانی برای بردن مال غیر
 • وکیل تبانی در معاملات دولتی
 • وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع
 • وکیل تفکیک اراضی
 • وکیل تفکیک،افراز و تقسیم
 • وکیل تقسیم ترکه
 • وکیل تملک انواع اراضی
 • وکیل تنظیم قرارداد
 • وکیل توهین و افترا
 • وکیل تهدید
 • وکیل چک
 • وکیل حبس ابد
 • وکیل حبس تعزیری درجه 2،1 و3
 • وکیل حبس تعزیری درجه2،1و3
 • وکیل حمل مواد مخدر
 • وکیل خلع ید و تخلیه
 • وکیل خیانت در امانت
 • وکیل دیوان عالی کشور
 • وکیل دیه اعضای بدن
 • وکیل دیه تصادف
 • وکیل دیه قتل
 • وکیل دیه منافع اعضا
 • وکیل رابطه نامشروع
 • وکیل سرقت
 • وکیل سلب حیات
 • وکیل قاچاق مواد مخدر
 • وکیل نقص عضو در جرائم رانندگی
 • وکیل ورود غیر مجاز به ملک غیر
 • وکیل وصول چک حقوقی
 • وکیل وصول چک کیفری
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:
تخصص دعاوی ملکی و مواد مخدر

امضای وکیل: